Till innehåll på sidan

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är KTH:s högsta beslutande organ och består av ordföranden, vice ordförande, rektor och 12 andra ledamöter.

Uppgifter

Universitetsstyrelsen beslutar enligt högskoleförordningen i följande ärenden:

 • viktigare frågor om högskolans organisation
 • årsredovisning, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt
 • åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter
 • viktigare föreskrifter
 • frågor i övrigt som är av principiell vikt. Till dessa räknas bland annat övergripande förändringar av utbildningsutbudet, större organisationsförändringar, övergripande dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå och planeringsförutsättningar.

Sammansättning och mandatperiod

Universitetsstyrelsen vid KTH består av ordföranden, vice ordförande, rektor och 12 andra ledamöter. Ordföranden får inte vara anställd vid högskolan. Under mandatperioden 1 maj 2020 - 30 april 2023 utgörs universitetsstyrelsen av nedan personer.

Ordförande utsedd av regeringen

 • Pia Sandvik, ordförande, VD RISE

Rektor

 • Anders Söderholm, rektor

Ledamöter utsedda av regeringen

 • Jacob Gramenius, vice ordförande, seniorrådgivare, Transportstyrelsen
 • Bertil Andersson, rektor emeritus
 • Ola Asplund, seniorrådgivare, IF Metall
 • Christina Forsberg, GD, CSN
 • Bjarne Foss, Professor NTNU
 • Christian Levin, VD Scania
 • Anna Sandström, direktör forskningsrelationer, AstraZeneca

Ledamöter utsedda av lärarna

 • Hjalmar Brismar, professor
 • Ulrica Edlund, professor
 • Nicole Kringos, professor

Ledamöter utsedda av Tekniska Högskolans studentkår (THS)

 • Teodor Elmfeldt
 • Charley Jönsson
 • Saiman Ding

Dessutom har de tre personalorganisationerna var sin ledamot med
närvaro- och yttranderätt.