Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mikael Lindström

Profilbild av Mikael Lindström

PROFESSOR, PROREKTOR

Detaljer

Adress
Brinellvägen 8; Teknikringen 30
E-post

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Curriculum Vitae

Mikael anställdes efter doktorsexamen vid Kvaerner Pulping AB i Karlstad där han under fem år ansvarade processutvecklingen och laboratoriet. Arbetet vid Kvaerner Pulping ledde till introduktionen av ett helt nytt system för kemisk massatillverkning som nu finns på ett trettiotal massafabriker i världen och arbetet belönades 2008 med Ekmanmedaljen. Mikael kom tillbaka till KTH 2001 som universitetslektor i massateknologi och har vidare varit avdelningschef för massateknologi och träkemi mellan år 2007 till 2011. Han var även prefekt för institutionen Fiber och Polymerteknologi mellan år 2008 till 2011 och 2011 till 2017 dekan för skolan för kemivetenskap. Skolchef kemi, bioteknologi och hälsa 2018-2022. Prorektor 2023-

Prorektor biträder fortlöpande rektor och ersätter, som prorektor, rektor i olika situationer. Rektor delegerar vissa arbetsuppgifter till prorektor, för vilka prorektor har definierat stöd från verksamhetsstödet. Prorektor har dessutom övergripande samordningsansvar för KTH:s strategiska forskningsfinansiering och den strategiska samverkan där externa medel, fundraising, infrastruktur och strategiska partnerskap ingår.

Professuren Massateknologi

Massateknologin behandlar de olika processer och tekniker som används för att frilägga fibrer ur ved. Fibrerna används främst som råvara vid pappers- och kartongtillverkning men även andra produkter för t ex läkemedels- och textilindustrin.

Forskningen inbegriper modellerings- och simuleringsmetoder för analys av de olika enhetsprocesserna vid kemisk massatillverkning. Forskningen omfattar även hur egenskaperna hos slutprodukten påverkas av olika processteg vilket möjliggör ett effektivt utnyttjande av vedfibern.

Profilbild av Mikael Lindström

Publikationer

Publikationslista