Till innehåll på sidan
KTH Forskning

Aktuellt

Porträtt på forskare i labbmiljö.
Jens Fridh, energiforskare, undersöker hur raketmotors prestanda påverkas av att delar av motorn 3D-printas. (Foto: Anna Gullers)

Återbruk – även i rymden

Recycling har nått den konkurrensutsatta rymdindustrin. Genom att återanvända raketmotorer och 3D-printa motordelar kan även kostnaderna pressas. Men hur påverkas motorernas prestanda? Det ska Jens Fr...

Läs artikeln
Porträtt på forskare.
Christian Thomann, forskare industriell ekonomi, ska granska hur effektiva EU:s utsläppsrätter är för att minska utsläppen. (Foto: Privat)

Utsläppsrätter – hur långt räcker de?

I Sverige har utsläppen från industrin som omfattas av utsläppsrätter minskat med drygt 20 procent sedan systemet infördes. Men hur effektivt är egentligen EU:s viktigaste verktyg för att få ned utslä...

Läs artikeln
Två personer står framför en solenergianläggning.
Forskarna Salvatore Guccione och Rafael Guedez vid en solenergianläggning i Spanien. (Foto: KTH)

Effektivare elproduktion i sikte

Ungefär hälften av all svensk el produceras i ångturbiner. Men under senare år har turbiner som istället drivs av en speciell form av koldioxid visat lovande resultat. KTH ligger i framkant av utveckl...

Läs artikeln

Kalender

Publikationsflöde

[1]
M. Asoodar et al., "Accurate Condition Monitoring of Semiconductor Devices in Cascaded H-Bridge Modular Multilevel Converters," IEEE transactions on power electronics, vol. 38, no. 3, s. 3870-3884, 2023.
[2]
H. Basloom et al., "A Parallel Hybrid Testing Technique for Tri-Programming Model-Based Software Systems," CMC-COMPUTERS MATERIALS & CONTINUA, vol. 74, no. 2, s. 4501-4530, 2023.
[3]
J. Li et al., "A combined computational and experimental approach predicts thrombin adsorption to zeolites," Colloids and Surfaces B : Biointerfaces, vol. 221, s. 113007, 2023.
[4]
Y. Ji et al., "A Side-Channel Attack on a Hardware Implementation of CRYSTALS-Kyber," i Proceedings of the 2023 IEEE European Test Symposium (ETS'23), 2023.
[5]
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal