Till innehåll på sidan
KTH Forskning

Aktuellt

Bruna ägg ovanifrån i en äggkarton samt vita bönor.
Forskare vid bland annat KTH har i en studie undersökt ett flertal amyloidstrukturer bildade av vanligt förekommande proteiner i ägg och bönor. Foto: Erol Ahmed och Lukasz Rawa / Unsplash.

Ingen koppling mellan amyloid i mat och Alzheimers

Proteiner i form av amyloidlika nanofibrer är föremål för mycket forskning eftersom dessa framgångsrikt skulle kunna användas till nya, gröna material och ingredienser i livsmedel. Nu har forskare vid...

Läs artikeln
Porträtt på Shervin Bagheri.
Bagheri Shervin professor i strömningsmekanik, får ERC Consolidator Grants 2023, ett anslag som delas ut till forskare med potential att bli världsledande inom sitt område. (Foto: Erik Thor)

Strömningsforskning för energisnål framtid

Shervin Bagheri forskar om hur strömmande vätskor och gaser samverkar med ytor och material. Nu får han finansiering från ERC Consolidator Grants 2023 för att studera så kallade självsmörjande ytor. S...

Läs artikeln
Hand håller i KTH-forskarnas nya material samt lönnlöv
Här är forskarnas träfilm. De har utgått från balsaträ när de skapat det nya materialet. Foto: Salla Koskela

Svampar visar vägen till nytt trämaterial

Trä blir ett allt vanligare material att förädla för olika, nya ändamål. Hittills har dessa förädlingsprocesser varit energikrävande och lämnat betydande ekologiska fotavtryck. Forskare vid KTH har ti...

Läs artikeln

Kalender

Publikationsflöde

[1]
J. Villarroel Schneider, "Combined Energy Solutions Applied to Dairy Farming in Bolivia and Latin America," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ITM-AVL, 2023: 5, 2023.
[3]
F. D. Vanna et al., "Effect of convective schemes in wall-resolved and wall-modeled LES of compressible wall turbulence," Computers & Fluids, vol. 250, s. 105710, 2023.
[4]
A. R. Field et al., "Comparing pedestal structure in JET-ILW H-mode plasmas with a model for stiff ETG turbulent heat transport," Philosophical Transactions. Series A : Mathematical, physical, and engineering science, vol. 381, no. 2242, 2023.
[5]
M. Prager et al., "ASV portal : an interface to DNA-based biodiversity data in the Living Atlas," BMC Bioinformatics, vol. 24, no. 1, 2023.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal