Till innehåll på sidan
KTH Forskning

Aktuellt

Kvinna framför solpaneler
Beatriz Pérez Horno ska tillsammans med partners föreslå en infrastruktur för cirkularitet av solpaneler.

Så ska vi undvika ett sopberg av solpaneler

Intresset för att installera solpaneler har formligen exploderat de senaste åren. Men ännu finns ingen plan på hur vi ska återvinna dem, vilket gör att vi om ett par decennier riskerar ett sopberg av ...

Läs artikeln
Mats Danielsson framför kamera för medicinsk avbildning
KTH-professor och forskningsledare Mats Danielsson gläds över ERC-anslag på nära 39 miljoner kronor till grundforskning som kan öka effektiviteten av molekylär medicinsk avbildning. ”Systemet vi skapar kan ge molekylära bilder med högre känslighet och upplösning än någonsin tidigare.”

Prestigefulla miljoner till KTH-forskning för molekylär medicinsk avbildning

KTH-professor Mats Danielssons forskarteam tilldelas anslaget ERC Advanced Grant på drygt 38,7 miljoner kronor, till ett femårigt projekt som kan revolutionera sjukhustekniken för PET och SPECT, så ka...

Läs artikeln
person med vita handskar håller två blå diplomrullar
Foto: Håkan Lindgren

KTH:s hedersdoktorer 2024 utsedda

Nu har årets hedersdoktorer utsetts: Lena Nordlund, Laura Cozzi och Jens Nielsen. KTH hedrar individer som gjort betydelsefulla insatser för samhället.

Läs artikeln

Kalender

Publikationsflöde

[1]
F. M. Monetti, M. Bertoni och A. Maffei, "A Systematic Literature Review:Key Performance Indicatorson Feeding-as-a-Service," i Advances in Transdisciplinary Engineering, 2024.
[3]
M. G. Wolde et al., "A life cycle assessment of clinker and cement production in Ethiopia," Cleaner Environmental Systems, vol. 13, 2024.
[4]
A. Fernández Schrunder et al., "A Bioimpedance Spectroscopy Interface for EIM Based on IF-Sampling and Pseudo 2-Path SC Bandpass ΔΣ ADC," IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, s. 1-13, 2024.
[5]
A. Boodaghian Asl et al., "A hybrid modeling approach to simulate complex systems and classify behaviors," NETWORK MODELING AND ANALYSIS IN HEALTH INFORMATICS AND BIOINFORMATICS, vol. 13, no. 1, 2024.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal