KTH Forskning
Lotusboj med mätutrustning kastas i havet och förankras av ett ankare som kastas i samtidigt.

Ny mätteknik kan ge förklararing till varför isberg lossnar

Forskare på KTH och Stockholms universitet har utvecklat en ny teknik som under längre tid mäter mycket små variationer i temperatur nära havsbotten. ...

Läs artikeln
Saltå Kvarn producerar och säljer enbart ekologiskt odlade produkter.

Ekomat i medvind

Saltå Kvarn, en föregångare inom ekomat, har vuxit så det knakat de senaste åren – men hamnade i en återvändsgränd. När det inte gick att jobba hårdar...

Läs artikeln

Lärosätena tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete

​36 svenska universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klima...

Läs artikeln

Kalender

Senaste publikationer

[1]
Y. Li, L. Feng och Y. Wang, "A cascade control approach to active suspension using pneumatic actuators," Asian journal of control, s. 1-19, 2019.
[2]
J.-P. Schöggl, C. J. O'Reilly och P. Göransson, "A design-theoretic review of Sustainable Product Development literature," i 22nd International Conference on Sustainable Innovation, 2019.
[3]
S. Hou et al., "A 4H-SiC BJT as a Switch for On-Chip Integrated UV Photodiode," IEEE Electron Device Letters, vol. 40, no. 1, s. 51-54, 2019.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal