Till innehåll på sidan
KTH Forskning

Aktuellt

portrait photo Qianwen Xu
AI-algoritmer med öppen åtkomst har utvecklats för att skydda elnät från slumpmässiga fluktuationer som orsakas av förnybar energi och elbilar. Docent Qianwen Xu i sitt labb vid institutionen för Elkraft och energisystem, KTH. Foto: David Callahan.

AI skyddar elnätet mot obalans skapad av elbilar och förnybar energi

Elektrifieringen av samhället sker i allt högre utsträckning med hjälp av variabla elkällor som sol och vind. För att förhindra strömavbrott i ett sådant samhället rapporterar KTH-forskare om utveckli...

Läs artikeln
Färgglad bild på Supernova 1987A
Bild av Supernova 1987A, sammansatt av observationer från James Webb-teleskopet (blå färg) ooh Hubble-teleskopet (gul/röd färg). Den blå källan i centrum visar strålning från det kompakta objektet. Foto: HST/JWST/NIRSpec/J Larsson

Besvarar över 30 år gammal rymdfråga

Hallå där, Josefin Larsson, professor i astrofysik vid KTH. Du har tillsammans med forskarkollegor fått en vetenskaplig artikel om en supernova publicerad i Science, berätta mer!

Läs artikeln
Kapat rör som läcker vatten på mark
– Ett mål är att kommuner ska kunna fatta bättre beslut kring vattennäten och minska resursslöseriet. Tack vare modellering med hjälp av sensordata kan vi lättare se vad som händer i rören och snabbare lokalisera läckor, berättar forskningsledare Viktoria Fodor, KTH.

Sensorteknik hittar läckor och spårar föroreningar i dricksvattnet

Läckor från rör i vattenledningsnäten orsakar stort svinn av dricksvatten. Rörläckorna är ofta svåra att lokalisera, och nu hoppas forskare på att läckor och föroreningar snabbare ska kunna åtgärdas m...

Läs artikeln

Kalender

Publikationsflöde

[1]
[2]
M. Urgo et al., "AI-Based Pose Estimation of Human Operators in Manufacturing Environments," i Lecture Notes in Mechanical Engineering, : Springer Nature, 2024, s. 3-38.
[4]
M. Nahalparvari et al., "AC-Side Impedance-Based Stability Assessment in Grid-Forming Modular Multilevel Converters," IEEE Access, vol. 12, s. 23514-23528, 2024.
[5]
S. Öling et al., "A human stomach cell type transcriptome atlas," BMC Biology, vol. 22, no. 1, 2024.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal