KTH Forskning
Nicole Kringos berättade om forskningen kring elektrifierade vägar framtidens infrastruktur på ett seminarium i Reaktorhallen. (Foto: Susanne Kronholm)

På väg mot fossilfritt

Hur kan man skapa ett elsystem för ett uthålligt samhälle? Hur kan vi minska utsläppen från flyget? Vad krävs för att elektrifiera våra vägar? Det va...

Läs artikeln
– Det är hög tid att forska på hållbara anpassningar av våra byggda miljöer, som ska tåla pågående ökande klimatförändringar, säger KTH-professor Johan Silfwerbrand. (Foto: Håkan Lindgren)

”Börja anpassa vår byggda miljö till klimatförändringarna”

Det räcker inte att fokusera på att minska klimatförändringarna. Mer forskning måste inriktas på anpassning till den rådande och framtida klimatsituat...

Läs artikeln
Foto: Kyle Glenn/Unsplash

Ekonomipris för ansats att mildra fattigdom

Årets Nobelpris i ekonomi (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) går till tre USA-baserade ekonomiforskare, ”För der...

Läs artikeln

Kalender

Senaste publikationer

[1]
Y. Li, L. Feng och Y. Wang, "A cascade control approach to active suspension using pneumatic actuators," Asian journal of control, s. 1-19, 2019.
[2]
S. Hou et al., "A 4H-SiC BJT as a Switch for On-Chip Integrated UV Photodiode," IEEE Electron Device Letters, vol. 40, no. 1, s. 51-54, 2019.
[3]
J. M. Estaran et al., "140/180/204-Gbaud OOK Transceiver for Inter- and Intra-Data Center Connectivity," Journal of Lightwave Technology, vol. 37, no. 1, s. 178-187, 2019.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal