Till innehåll på sidan
KTH Forskning

Forskningsaktuellt på KTH

Provrör med grön vätska
Bakterier kan användas till mycket, bland annat omvandla koldioxid till användbara kemikalier. Bild: Hudsonlab

Får 29 miljoner för att ersätta palmolja

Hallå där Paul Hudson, universitetslektor vid KTH, som nu erhåller 29 miljoner för att hitta ersättare till bland annat den ifrågasatta palmoljan. Vad...

Läs artikeln
Olika typer av elektroniska kretsar bestående av halvledarkomponenter.
Olika typer av elektroniska kretsar bestående av halvledarmaterial. Foto: Jonas Svidras / Unsplash

Halvledarbrist kommer fortsätta i åratal

Först när någon av de få stora tillverkarna av halvledare hunnit uppgradera sin fabrik för större tillverkningsvolymer kommer dagens halvledarbrist at...

Läs artikeln

Det hoppas forskarna att 2022 bjuder på

När fyra av KTH:s forskare blickar framåt väcks förhoppningar om att kunna bidra till svart bälte i samarbete, en mer hållbar värld och mindre stereot...

Läs artikeln

Kalender

Publikationsflöde

[1]
A. Fernández Schrunder, A. Rusu och S. Rodriguez, "A Finite Element Analysis and Circuit Modelling Methodology for Studying Electrical Impedance Myography of Human Limbs," IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 69, no. 1, s. 244-255, 2022.
[2]
Y. Chen, H. Zhang och W. Ma, "Coupled MELCOR/COCOMO analysis on quench of ex-vessel debris beds," Annals of Nuclear Energy, vol. 165, 2022.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal