KTH Forskning
Grundarna av Re:newcell, från vänster, KTH-professor Mikael Lindström, Christofer Lindgren, Malcolm Norlin och KTH-professor Gunnar Henriksson

Ny teknik för bomullsåtervinning förändrar klädindustrin

Etanolproduktion var målet när två KTH-professorer för tio år sedan började utveckla en egen metod för att bryta ner växtcellulosa. Genom tekniken bid...

Läs artikeln
Ett mer aktivt resande bidrar till uppnåda klimatmål samtidigt som det är hälsobefrämjande. Foto: Febiyan

Klimatarbete ger vinster bortom miljön

Forskare vid KTH har genomfört en studie som visar att åtgärder på flera klimatområden samtidigt ger upphov till tydliga och stora samhällsnyttor bort...

Läs artikeln
Publiceringar i vetenskapliga tidskrifter ger forskare och lärosäten gott renommé. (Foto: KTH)

Forskarframgång eller samhällsnytta?

Internationell publicering står högt i kurs hos forskare och lärosäten. Genomslag i vetenskapliga tidskrifter meriterar för tjänster, anslag och bädda...

Läs artikeln

Kalender

Senaste publikationer

[1]
G. Perricone et al., "A proposed driving cycle for brake emissions investigation for test stand," Proceedings of the Institution of mechanical engineers. Part D, journal of automobile engineering, vol. 234, no. 1, s. 122-135, 2020.
[2]
[3]
S. Yadav et al., "Bimetallic Hollow Nanostructures for Colorimetric Detection of Picomolar Level of Mercury.," Journal of Nanoscience and Nanotechnology, vol. 20, no. 2, s. 991-998, 2020.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal