Till innehåll på sidan
KTH Forskning

Aktuellt

Flicka står med ryggen mot kameran och tittar ut över en myr
Människor har en begränsad och partiell förståelse för omvärlden. De saknar möjligheten att se alla alternativ och dess relaterade konsekvenser. AI kan stödja en mer holistisk förståelse för helheten och de beslut som fattas, säger Francesca Larosa, en av forskarna bakom artikeln. Foto: Jazzaindigi.

Klimatforskare tror inte på att stoppa AI

I mars 2023 ägde ett stort upprop rum där AI-experter och företagsledare ville pausa utvecklingen av större AI-system. Stuart Russell, Steve Wozniak, Max Tegmark och Elon Musk med flera skrev ett öppe...

Läs artikeln
Carl Unander-Scharin
Carl Unander-Scharin, KTH:s Årets alumn 2023, är professor, sånglärare och forskare. Dessutom är han tonsättare och har gestaltat över 40 operaroller på olika operascener som solist. "Jag tycker om att vara verksam i skärningspunkten mellan att skriva musik, att framföra musiken, och att utforska nya uttryck genom att skapa nya musikinstrument."

KTH:s Årets alumn 2023 är operans tech-rebell

Han är utbildad operasångare, tonsättare och kyrkomusiker. Han har uppfunnit elektroniska instrument, doktorerat på KTH och komponerat tolv operor. Nu tilldelas professor Carl Unander-Scharin utmärkel...

Läs artikeln
en man och en kvinna sitter och prata med varandra framför en publik
Googles vd Sundar Pichai i ett rundabordssamtal med KTH-professorn Danica Kragic. Foto: Fredrik Persson

Googles vd Sundar Pichai gästade KTH

Första gången Googles vd kom till Sverige besökte han också KTH. På agendan stod mingel med KTH-anställda och studenter, samt ett rundabordssamtal om det senaste årets stora tekniksnackis: artificiell...

Läs artikeln

Kalender

Publikationsflöde

[1]
F. Mo et al., "A maturity model for the autonomy of manufacturing systems," The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 126, no. 1-2, s. 405-428, 2023.
[3]
J. Sun et al., "A BIM-based approach to design a lifecycle 3D property formation process: A Swedish case study," Land use policy, vol. 131, s. 106712-106712, 2023.
[5]
C. Juretzek et al., "A Case Study-Based Analysis of Uncertainties on the Assessment of Impulsive Underwater Noise for the Marine Strategy Framework Directive," Journal of Marine Science and Engineering, vol. 11, no. 4, s. 847, 2023.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal