Till innehåll på sidan

Industriell teknik och management

Forskningen vid Skolan för Industriell teknik och management ska leda övergången mot en industri anpassad till ett hållbart samhälle. Nya material, additiv tillverkning, hållbar produktion, nya affärsmodeller, hållbara energisystem, processer för återvinning, innovation och entreprenörskap är bara några av de forskningsområden som samlas under skolans paraply. Vi har även forskning i lärande från förskola till högskola.

Bild av en stadsmiljö fotad rakt uppifrån.
Foto: Chuttersnap, Unsplash

Mycket av skolans forskning sker i nära samarbete med näringsliv och samhälle vilket är ett sätt för KTH att dela med sig av kunskap och förankra forskningen ännu starkare i samhällsutmaningarna.​​ 

Institutioner

KTH:s forskning inom industriell teknik och management sker inom sju huvudsakliga forskningsområden: