Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Industriell teknik och management

Forskningen vid Skolan för Industriell teknik och management ska leda övergången mot en industri anpassad till ett hållbart samhälle. Nya material, additiv tillverkning, hållbar produktion, nya affärsmodeller, hållbara energisystem, processer för återvinning, innovation och entreprenörskap är bara några av de forskningsområden som samlas under skolans paraply. Skolan har även forskning i lärande från förskola till högskola.

Bild av en stadsmiljö fotad rakt uppifrån.
Foto: Chuttersnap, Unsplash

En stor del av skolans forskning sker i nära samarbete med näringsliv och samhälle - ett viktigt sätt för KTH att dela med sig av kunskap och förankra sin forskning ännu starkare i verkliga samhällsutmaningar.​​ 

För vidare information, besök skolans webb: Forskning vid Skolan för industriell teknik och management

Institutioner

KTH:s forskning i industriell teknik och management sker inom sex huvudsakliga forskningsområden:

Energiteknik

Filmen i större format

Industriell ekonomi och organisation

Filmen i större format

Lärande

Filmen i större format

Maskinkonstruktion

Filmen i större format

Materialvetenskap

Filmen i större format

Produktionsutveckling

Filmen i större format