Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Teknikvetenskap

Det som utmärker forskningen vid Skolan för teknikvetenskap är en omfattande experimentell verksamhet och ett flertal forskargrupper som är världsledande inom sina områden.

Närbild av tre personer som tittar på en teknikanordning i ett labb.
Ett av labben vid Institutionen för tillämpad fysik på Skolan för teknikvetenskap. Foto: Sofia Nyström

Skolans forskning är omfattande och täcker näst intill allt från grundläggande matematik till tillämpad mekanik. Skolan arbetar med grundforskning såväl teoretiskt som experimentellt inom i stort sett alla områden och den tillämpande forskningen är ofta en kombination av teoretiskt, numeriskt och experimentellt arbete - ofta i samarbete med internationella universitet, högskolor, forskningsinstitut och industri.

Forskningen bedrivs vid skolans institutioner och genom dess centrumbildningar sker samverkan mellan andra universitetet och externa parter inom näringsliv och offentlig sektor.

För vidare information, besök skolans webb: Forskningen vid Skolan för teknikvetenskap

Institutioner

Skolan forskning bedrivs vid fyra institutioner: 

Fysik

Filmen i större format

Matematik

Filmen i större format

Teknisk mekanik

Filmen i större format

Tillämpad fysik

Filmen i större format

Kompetenscentrum