Teknikvetenskap

Det som utmärker forskningen vid Skolan för teknikvetenskap är den omfattande experimentella verksamheten samt att flertalet forskargrupper är världsledande inom sina forskningsområden.

Ett av labben vid Institutionen för tillämpad fysik på Skolan för teknikvetenskap. Foto: Sofia Nyström

Vår forskning är omfattande och täcker näst intill allt från grundläggande matematik till tillämpad mekanik. Vi arbetar med grundforskning såväl teoretiskt som experimentellt inom i stort sett alla områden och den tillämpande forskningen är ofta en kombination av teoretiskt, numeriskt och experimentellt arbete - ofta i samarbete med internationella universitet, högskolor, forskningsinstitut och industri. Forskningen bedrivs vid skolans institutioner och genom våra centrumbildningar sker samverkan mellan andra universitetet och externa parter inom näringsliv och offentlig sektor.

Institutioner

Kompetenscentrum

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2019-06-18