Till innehåll på sidan

Teknikvetenskap

Det som utmärker forskningen vid Skolan för teknikvetenskap är den omfattande experimentella verksamheten samt att flertalet forskargrupper är världsledande inom sina forskningsområden.

Närbild av tre personer som tittar på en teknikanordning i ett labb.
Ett av labben vid Institutionen för tillämpad fysik på Skolan för teknikvetenskap. Foto: Sofia Nyström

Skolans forskning är omfattande och täcker näst intill allt från grundläggande matematik till tillämpad mekanik. Skolan arbetar med grundforskning såväl teoretiskt som experimentellt inom i stort sett alla områden och den tillämpande forskningen är ofta en kombination av teoretiskt, numeriskt och experimentellt arbete - ofta i samarbete med internationella universitet, högskolor, forskningsinstitut och industri.

Forskningen bedrivs vid skolans institutioner och genom dess centrumbildningar sker samverkan mellan andra universitetet och externa parter inom näringsliv och offentlig sektor.

Forskningen vid Skolan för teknikvetenskap

Institutioner

Fysik

Filmen i större format

Matematik

Filmen i större format

Teknisk mekanik

Filmen i större format

Tillämpad fysik

Filmen i större format

Kompetenscentrum

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-11-03