Teknikvetenskap

KTH:s forskning inom teknikvetenskap är bred sträcker sig från grundläggande matematik till tillämpad mekanik. Den inkluderar bland annat experimentellt och beräkningstekniskt tunga ingenjörstillämpningarna med en fast förankring i grundvetenskaperna.

Forskningen inom teknikvetenskap omfattar fysik, matematik och teknisk mekanik och sker på både grund- och tillämpad nivå i nära samarbete med internationella universitet, forskningsinstitut och industri. Forskningen bedrivs inom Skolan för teknikvetenskap och är uppdelad i sju områden:

Innehållsansvarig:Webmaster på SCI
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2019-05-14