Till innehåll på sidan

Forskning

Det som utmärker forskningen vid Skolan för teknikvetenskap är den omfattande experimentella verksamheten samt att flertalet forskargrupper är världsledande inom sina forskningsområden.

Vår forskning är omfattande och täcker näst intill allt från grundläggande matematik till tillämpad mekanik. Vi arbetar med grundforskning såväl teoretiskt som experimentellt inom i stort sett alla områden, ofta i samarbete med internationella universitet, högskolor, forskningsinstitut och industri. Den tillämpande forskningen är ofta en kombination av teoretiskt, numeriskt och experimentellt arbete och bedrivs i de flesta fall i samarbete med universitet och industri både inom Sverige och internationellt. Forskningen bedrivs vid skolans sex institutioner och genom våra 17 centrumbildningar sker samverkan mellan andra universitetet och externa parter inom näringsliv och offentlig sektor.

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2022-06-15