Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningsinfrastruktur

Skolan har flera avancerade forskningsmiljöer och labb som används i både forsknings- och utbildningssyfte. Dessa resurser gör det möjligt att utföra tester, demonstrationer, verifiera koncept och utveckla innovationer.

Advance Light Microscope Laboratory, ALM

Forskningsinfrastrukturen, som finns på SciLifeLab, ger stöd för tillgång till och användning av avancerad ljusmikroskopi för nanoskalig biologisk visualisering. Laboratoriet är en av noderna i den svenska nationella infrastrukturen för mikroskopi, NMI och den europeiska motsvarigheten, EuroBioimaging.

ALM:s webb

Föreståndare:

Nanolab AlbaNova

ANL är en del av Myfab, den svenska nationella forskningsinfrastrukturen för mikro- och nanotillverkning. Det finns en avgift för att använda ANL, och dess prissättning och tjänster till externa användare är baserade på Myfabs priser .  

Nanolab AlbaNovas webb

Föreståndare:

Odqvistlaboratoriet

Forskningsinfrastrukturen erbjuder en unik mångfald av specialiserad prov- och mätutrustning för fasta material, vätskor, gaser och strukturer, och omfattar till exempel vindtunnlar, akustiska (ekande och ekofria) rum, provmaskiner och avancerade instrument och system för analyser och karakterisering av material.

Delar av miljön är tillgänglig för externa användare mot en avgift som beräknas så att hela eller delar av infrastrukturens kostnader täcks. Olika avgifter tillämpas beroende på användarens och uppdragets art, t ex en offentlig institution eller ett affärsdrivande företag, respektive forskningsanknutet arbete eller ren uppdragsprovning. Vid köer gör enheten prioriteringsbeslut utifrån turordning och personalresurser.

Odqvistlaboratoriets webb

Föreståndare:

KTH Laser Lab

Forskningsinfrastrukturen består av välutrustade laboratorier där forskning om kvantelektronik, materialvetenskap och olika tvärvetenskapliga tillämpningar utförs. 

Det finns en avgift för att använda miljön, och den är beräknad så att hela eller delar av infrastrukturens kostnader täcks. Kostnaden varierar beroende på om användaren är ett svenskt lärosäte eller ett privat företag. Vid begränsad åtkomst används ett strikt kösystem.

KTH Laser Labs webb

Föreståndare:

Forskare jobbar med instrument i labbet

KTH MoveAbility Lab

Forskningen på labbet har sin fokus på att kvantifiera rörelsestrategier som används av nervsystemet, reda ut orsakssambandet mellan belastningsbärande och anpassningsförmåga hos det neuro-muskuloskeletala systemet, och utveckla adaptiva hjälpmedel för barn och vuxna med rörelsestörningar.

Föreståndare

Forskare i labbet tittar på en tv-skärm