Till innehåll på sidan

Skolan för teknikvetenskap

Skolan för teknikvetenskap finns på KTH:s campus vid Valhallavägen, AlbaNova universitetscentrum i Roslagstull och Science For Life Laboratory i Solna. Vår verksamhet omfattar fysik, matematik och teknisk mekanik.

Forskningen på skolan är omfattande och täcker näst intill allt från grundläggande matematik till tillämpad mekanik. Vi arbetar med grundforskning såväl teoretiskt som experimentellt inom i stort sett alla områden, ofta i samarbete med internationella universitet, högskolor, forskningsinstitut och industri.

Institutioner 

Senaste nytt från SCI

Han utmanar ljudhastigheten i NASA:s vindtunnel

Ett samarbete mellan KTH och NASA lyfter forskning inom flygteknik till nya höjder. Projektet är ett betydande bidrag till flygsäkerhet och understryker vikten av internationella partnerskap inom forskning.

KTH Järnvägsgruppens mål: Öka tågtrafiken i Sverige

Tågtrafiken på Sveriges befintliga järnvägar ska förtätas. Det är målet för pågående forskningsprojekt inom KTH Järnvägsgruppen. - Det största problemet för landets tågtrafik är den begränsade kapaciteten i det eftersatta järnvägsnätet, säger Sebastian Stichel, föreståndare.

Quantum Technology Hub främjar samarbeten inom kvantområdet

Quantum Technology Hub (QTH) vid KTH är ett initiativ för att främja och samordna utbildning, forskning och innovation och syftar till att koppla samman kvantmiljön i Stockholmsområdet.

Kalender

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2023-10-12