Till innehåll på sidan

Skolan för teknikvetenskap

Skolan för teknikvetenskap finns på KTH:s campus vid Valhallavägen, AlbaNova universitetscentrum i Roslagstull och Science For Life Laboratory i Solna. Vår verksamhet omfattar fysik, matematik och teknisk mekanik.

Forskningen på skolan är omfattande och täcker näst intill allt från grundläggande matematik till tillämpad mekanik. Vi arbetar med grundforskning såväl teoretiskt som experimentellt inom i stort sett alla områden, ofta i samarbete med internationella universitet, högskolor, forskningsinstitut och industri.

Våra institutioner 

Skolan informerar

KTH Materials Platform Day 2021: Material för transportinfrastruktur

KTH Materials Platform Day är en årlig workshop för materialrelaterad forskning vid KTH, inkluderande vetenskapliga presentationer och policyinformation. Workshopen är avsedd för en allmän publik. Ämnet för evenemanget 2021 är Material för transportinfrastruktur med huvudsakligt fokus mot vägar och järnvägar. Workshopen kommer att belysa materialforskningens framträdande betydelse för utveckling av en hållbar, effektiv, anpassningsbar och säker transportinfrastruktur.

Datum: 23 september, 2021

2021: Materials for Transportation Infrastructure

Registration

Göran Gustafssons pris till David Rydh

Göran Gustafssonpriset i matematik 2021 för unga forskare upp till 45 år har tilldelats David Rydh, professor i matematik vid Institutionen för matema...

Läs artikeln

Kalender

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2021-09-07