Till innehåll på sidan

Skolan för teknikvetenskap

Skolan för teknikvetenskap finns på KTH:s campus vid Valhallavägen, AlbaNova universitetscentrum i Roslagstull och Science For Life Laboratory i Solna. Vår verksamhet omfattar fysik, matematik och teknisk mekanik.

Forskningen på skolan är omfattande och täcker näst intill allt från grundläggande matematik till tillämpad mekanik. Vi arbetar med grundforskning såväl teoretiskt som experimentellt inom i stort sett alla områden, ofta i samarbete med internationella universitet, högskolor, forskningsinstitut och industri.

Våra institutioner 

Skolan informerar 

Miljoner till matematikforskning på KTH

Matematikforskningen på KTH får ett rejält tillskott för internationella utbyten genom åtta anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. Över hälften av anslagen vid årets tilldelning från stiftelsen går till KTH.

Läs mer

Nyheter från MedTechLabs

SCI-skolans centra MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning som skapar bättre förutsättningar för patienters överlevnad och förbättrad livskvalitet vid hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och andra folksjukdomar.

Läs mer (artikel endast på engelska)

Fyra KTH-projekt får stora EU-anslag

När Europeiska forskningsrådet nu offentliggör vilka europeiska forskare som får ta emot ERC Consolidator Grants 2021 står det klart att det är 313 stycken som får varsitt anslag. Fyra av forskarna är verksamma vid KTH och de får mellan 1,86 och 2 miljoner euro vardera under fem år.

Läs mer

Kalender

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2022-04-06