Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Prestigefulla miljoner till KTH-forskning för molekylär medicinsk avbildning

Mats Danielsson framför kamera för medicinsk avbildning
KTH-professor och forskningsledare Mats Danielsson gläds över ERC-anslag på nära 39 miljoner kronor till grundforskning som kan öka effektiviteten av molekylär medicinsk avbildning. ”Systemet vi skapar kan ge molekylära bilder med högre känslighet och upplösning än någonsin tidigare.”
Publicerad 2024-04-11

KTH-professor Mats Danielssons forskarteam tilldelas anslaget ERC Advanced Grant på drygt 38,7 miljoner kronor, till ett femårigt projekt som kan revolutionera sjukhustekniken för PET och SPECT, så kallad molekylär avbildning. Metoderna används bland annat för att upptäcka cancer och hjärt- och kärlsjukdomar i tidigt stadium.

Mats Danielsson , professor i medicinsk bildfysik vid KTH, är en av de utvalda forskningsledarna som får ett av Europas mest prestigefulla forskningsbidrag, ERC Advanced Grants , ett anslag från Europeiska forskningsrådet.

– Vi siktar på att ta fram en ny ”kamera” för att registrera molekylära medicinska bilder. Den nya tekniken innebär att effektiviteten för detektion av enskilda gammastrålar kan ökas med upp till en miljon, berättar Mats Danielsson.
– Tiden det tar att registrera en bild av patienten kan kortas från 10 minuter till mindre än en sekund.

Enskilda molekyler kan spåras

Molekylär avbildning i form av SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography) och PET (Positron Emissions Tomografi) är en idag vanligt förekommande undersökning inom sjukvården, bland annat för tidig upptäckt av och vid uppföljning av behandling av cancer. Nu hoppas forskarna att den nya tekniken genom högre upplösning kan göra cancerbehandlingen mer effektiv.

– Genom det här forskningsprojektet kan även stråldosen som patienter utsätts för minskas radikalt, eftersom den nya kameran är mycket effektivare, säger Mats Danielsson vidare.

Mats Danielsson vid kamera för medicinsk avbildning

– Vår nya teknik kan dessutom användas för exempelvis diagnos av hjärt- och kärlsjukdomar. Till skillnad från vanlig röntgenteknik kan enskilda molekyler spåras, och kroppens funktioner, som ämnesomsättning, kan studeras nästan i realtid.

Forskarteamet förväntar sig att den nya tekniken ska kunna bidra till snabbare framtagande av nya och effektivare läkemedel, där SPECT och PET redan idag spelar en viktig roll.
Gruppen samarbetar sedan flera år tillbaka med läkare och ingenjörer inom MedTechLabs .
– ERC-anslaget går till vår grundforskning, och vi tror att den nya tekniken kan komma till användning i sjukvården inom fem till tio år, säger Mats Danielsson.

Av över 1 800 ansökningar till ERC Advanced Grant valdes 255 projekt ut.
– Vi gläds åt att ha lyckats få en av Europas största finansieringar av grundforskning. Vi i teamet är väldigt stolta över att ha vunnit ERC Advanced Grant i en så stor konkurrens mellan Europas toppforskare.

Katarina Ahlfort ( ahlfort@kth.se )
Foto: Håkan Lindgren

Mats Danielssons forskarkarriär

  • Mats Danielsson tog magisterexamen i teknisk fysik vid KTH 1990. Fram till 1996 bedrev han forskning vid CERN i Schweiz och tog doktorsexamen 1996.
  • Från 1996 till 1998 arbetade han som postdoktor vid Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA, inom forskningsområdet för detektorer och integrerad elektronik för röntgenbilder.
  • Sedan 1999 har han varit anställd vid KTH, där han leder forskargruppen inom medicinsk bildbehandling.
  • Han är medgrundare till MedTechLabs , där ingenjörer och läkare samarbetar inom medicinsk forskning. Han ansvarar för forskningsprogrammet för bildåtergivning med minimalt invasiva tekniker.
  • Mats Danielsson är medgrundare till Sectra Mamea AB, som såldes till Philips 2011, samt är till det Nasdaq-noterade bolaget C-RAD, och till företaget Prismatic Sensors som utvecklar ny teknik för datortomografi.
  • Han har över 100 patent och är medförfattare till över 140 vetenskapliga artiklar i tidskrifter som Medical Physics, Physics in Medicine and Biology, Journal of Medical Imaging and Nature. Artiklarna har refererats 5 800 gånger.

Fakta om projektet “3D silicon detector for imaging of diagnostic and therapeutic nuclear medicine radiotracers with outstanding efficiency and high spatial resolution”

  • Huvudsyftet med projektet är att utforska de fysiska gränserna för effektivitet och rumslig upplösning för detektion av gammastrålar.
  • I projektet utformas, konstrueras och utvärderas bildteknik med ett nytt instrument för molekylär avbildning av radioaktiva nuklider i människokroppen.
  • Den nya tekniken kan få stor betydelse för diagnos och behandling av de viktigast folksjukdomarna som cancer och för hjärta-kärl samt underlätta utveckling av nya läkemedel.
Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-04-11