Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fler deltagare i THE:s Impact Ranking – KTH på plats 72

Industrimonumentet, en fontänskulptur av Carl Milles, på KTH campus
KTH har valt att bli rankad på åtta av de 17 globala målen i THE:s senaste Impact Ranking. Bild: OTW
Publicerad 2024-06-12

Den 12 juni presenterades Times Higher Educations (THE) Impact Ranking 2024. Resultatet visar att KTH kom på plats 72 av totalt 1 963 lärosäten,

– Vi välkomnar den konstruktiva feedback som rankingen ger oss och ser det som en möjlighet att ytterligare stärka vår roll som ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling, säger Kristina von Oelreich, hållbarhetschef på KTH.

THE Impact Ranking mäter hur lärosäten presterat utifrån FN:s globala mål. KTH har sjunkit i rankingen. Föregående års placering var plats 46 i rankingen av totalt 1 591 universitet. En förklaring är enligt Kristina von Oelreich att konkurrensen har ökat.

– KTH har ju hamnat på en sämre plats men antalet universitet har också ökat markant, med nästan 400 deltagande universitet sedan förra året. Denna utveckling visar ändå på ett ökat globalt engagemang för hållbar utveckling, vilket är positivt, säger hon.

KTH har valt att bli rankad på åtta av de 17 globala målen. De tre målområden där KTH rankats högst är mål 13 – ”Bekämpa klimatförändringarna”, mål 11 – ”Hållbara städer och samhällen”, samt mål 12 – ”Hållbar konsumtion och produktion”. Det 17:de målet, ”Genomförande och globalt partnerskap”, är obligatoriskt att redovisa.

Hur pass viktig är THE:s ranking?

– Jag tycker att rankingen är ett värdefullt verktyg för att identifiera styrkor och svagheter och de områden där vi kan förbättra oss ytterligare. Den ger oss en möjlighet att bli ett bättre universitet när det gäller hållbar utveckling.

Vad kan KTH göra för att förbättra sin placering?

 – Vi fortsätter att arbeta intensivt med hållbarhetsfrågor. Vi har flera god exempel på det här på KTH och gör betydande framsteg inom flera områden.

Enligt KTH:s prorektor Mikael Lindström återspeglar rankingen KTH:s omfattande engagemang för hållbarhetsfrågor i utbildning och forskning, vilket påverkar samverkan med såväl näringsliv som offentlig sektor.

– Att arbeta med hållbarhet är av största vikt för KTH av flera skäl. Det är en global utmaning som påverkar alla samhällssektorer och branscher. Genom att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildning, forskning och innovation kan KTH bidra till att utbilda framtidens ledare och experter som är rustade att möta dessa utmaningar, säger Mikael Lindström.

Text: Sabina Fabrizi