Till innehåll på sidan

Centrumbildningar

Vid KTH:s centrum utförs forskning inom nya områden i nära samarbete med samhälle och näringsliv.

Ett centrum kan vara knutet till en viss avdelning, men bedriver forskningen självständigt. I de flesta fall finns en styrelse med representanter från industri och samhälle. De kan också vara en fristående enhet direkt under KTH:s rektor. De flesta centrum samarbetar nära med industrin och i flera fall är också centrum samarbetsorgan mellan KTH och andra universitet.

KTH:s centrum delas in i sex övergripande forskningsområden: digitalisering, energi, industriell transformation, Life Science, material och transport.

För att läsa vidare om respektive centrum, klicka vidare till deras webbplatser nedan.

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2022-05-18