Till innehåll på sidan

Centrumbildningar

KTH:s centrum utför forskning inom nya områden i nära samarbete med samhälle och näringsliv. Centrumen samlar kompetens inom olika specialområden genom samarbete i projekt som ofta sträcker sig över flera år.

Illustration med flera olika ikoner kopplade till forskning.
Illustration av Jens Magnusson.

Våra forskningscentrum

KTH:s centrum delas in i sju övergripande forskningsområden: digitalisering, energi, industriell transformation, life science, material, transport samt hållbar utveckling. Läs mer om de olika centrumen under flikarna nedan.

Vill du samarbeta med KTH:s centrum?

Tillsammans med KTH kan din organisation på ett lättillgängligt sätt utveckla sin kunskapsbas och samtidigt ta del av våra forsknings- och innovationsmiljöer. Research Support Office är KTH:s kontaktpunkt för forskningssamverkan vid universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv och offentliga aktörer.

Kontakta oss