Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Centrumbildningar

KTH:s centrum forskar inom nya områden, ofta i nära samarbete med samhälle och näringsliv. I ett centrum samlas kompetens från olika specialområden genom samarbete i projekt som ofta sträcker sig över flera år.

Illustration med flera olika ikoner kopplade till forskning.
Illustration av Jens Magnusson.

Våra forskningscentrum

KTH:s centrum kan delas i sju övergripande forskningsområden: digitalisering, energi, industriell transformation, Life Science, material, transport samt hållbar utveckling. Läs mer om centrumen i kategorierina genom att klicka på flikarna nedan.

Vill du samarbeta med KTH:s centrum?

Tillsammans med KTH kan din organisation på ett lättillgängligt sätt utveckla sin kunskapsbas och samtidigt ta del av våra forsknings- och innovationsmiljöer. Research Support Office är KTH:s kontaktpunkt för forskningssamverkan vid universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv och offentliga aktörer.

Kontakta oss