Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Dig-IT Lab – nytt kompetenscentrum snabbar upp byggbranschens digitalisering

Illustration
De nya virtuella testbäddar som nu planeras inom Dig-IT Lab – bland annat en övergripande ”Testbed Xn” – ska stödja forskning och utveckling inom områden som optimering, drift, affärsmodeller, organisation, hållbarhet och cirkularitet. Etiska överväganden, juridisk efterlevnad och livslångt lärande är andra viktiga områden.
Publicerad 2023-09-13

Dig-IT Lab är ett nytt Vinnova-finansierat kompetenscentrum vid KTH som syftar till att minska byggnaders miljöpåverkan genom digitalisering. Centrumet kommer att främja samverkan och omvandlingen av data som samlas in från byggnader till konkret samhällspåverkan. Det drivs i samarbete mellan industriföretag, forskningsorganisationer och universitet i Sverige och ett flertal internationella forskningscentrum.

– Vi vill dra nytta av digitaliseringens fördelar och göra byggnader mer effektiva och hållbara genom samarbete och effektiv användning av data, minska CO2-utsläpp och påskynda marknadsintroduktionen av ny teknik, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare för Dig-IT Lab.

– Centrumet kommer att vara en dynamisk arena för akademi, industri och politik att samarbeta och skapa innovativa lösningar.

Målen är att maximera fördelarna med digitalisering under byggnaders hela livslängd, att dela kunskap och utveckla viktiga kompetenser för den digitalt drivna byggda miljön. Dig-IT Lab kommer även att främja tvärvetenskapligt samarbete och forskning inom nyckelområden som ”digitala tvillingar” och affärsmodeller, samt ge en neutral testmiljö för gemensam FoU och tekniköverföring. I förlängningen kommer centrumet att kunna bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft och ledarskap inom digitalisering inom samhällsbyggnad.

– Endast genom att samordna våra ansträngningar, principer och system kan vi uppnå den interoperabilitet som krävs för att skala upp innovativa och resurseffektiva digitala lösningar, säger Tomas Bäckstadi, Services Operations & Development Director på Schneider Electric.

Dig-IT Lab bygger vidare på och utökar befintlig forskning och samverkan inom forskningscentrumet KTH Live-In Lab: www.liveinlab.kth.se

Akademiska partner och forskningsorganisationer:

RISE, and Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Nationella samverkande akademiska partner (Umeå universitet, Uppsala universitet, Chalmers och RISE) samt internationella akademiska samarbetspartner (AIT, Grenoble, Concordia, NTNU, Padua, Imperial College London, UT Sydney och UNITE!).

Industripartner

 • Akademiska Hus
 • Bengt Dahlgren
 • Castellum
 • Einar Mattsson
 • EQUA
 • Myrspoven
 • Noss Invest
 • ProptechCore
 • Sally-R
 • Schneider Electric
 • SISAB
 • Swegon
 • Vasakronan
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2023-09-13