Kontakt med skolan

  
Använd inte mellanslag vid sökning på telefonnummer. Ange antingen riktnummer (ex 087901234) eller enbart anknytning (ex 1234). 

Besöksadress för Deans Office

Lindstedtsvägen 30

KTH Campus Stockholm

Postadress

KTH Industriell teknik och management

Lindstedtsvägen 30

100 44 Stockholm

Telefon

Växel: 08-790 60 00

Funktionsmejladresser

Dekan och vicedekan: dekan@itm.kth.se

Administrativ chef: admchef@itm.kth.se

Grundutbildningsansvarig: gruansv@itm.kth.se

Forskarutbildningsansvarig: fuansv@itm.kth.se

Utbildningsadministration: utbadm@itm.kth.se

Personalansvarig: persadm@itm.kth.se

Ekonomiansvarig: ekonomi@itm.kth.se

Infrastrukturansvarig: infrastruktur@itm.kth.se

Kommunikationsansvarig: infomaster@itm.kth.se

Registrator: registrator@itm.kth.se

Till sidans topp