Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontakta ITM-skolan

Studier och utbildning

Utbildningskanslier

På utbildningskansliet arbetar vi med frågor som rör skolans utbildningar och våra studenter, såväl inom grund- som forskarutbildning. Behöver du studievägledning, funderar på att plugga utomlands eller har åsikter för att utveckla våra kurser kan du vända dig till oss.

Studentexpeditioner

På expeditionerna kan du få hjälp med passerkort, nycklar, omprövningar av resultat, studieintyg, kursregistrering med mera. 

Hitta alla studierektorer

Kontaktuppgifter för dig som student

Ledning för institutioner och skola 

Institutioner

ITM-skolans institutioner har olika inriktningar och leds av prefekt. Kontakta prefekt för övergripande frågor om en institution och verksamhetscontroller vid frågor av ekonomisk eller administrativ karaktär. Utbildningsansvariga på varje institution hanterar planering av grundutbildningar och doktorsprogram. 

ITM-skolans ledning

ITM-skolan är en av fem skolor på KTH och dess skolledning består av skolchef, vice skolchef, grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig samt chefen för verksamhetsstödet. 

Verksamhetsstöd

Välkommen till våra två campus