Kontakt

Organisation och ledning

KTH Campus

Besöksadress
Lindstedtsvägen 30, plan 2
KTH Campus Stockholm

Postadress
KTH Skolan för industriell teknik och management
Utbildningskansli
Lindstedtsvägen 30, plan 2
100 44 Stockholm

studentservice@itm.kth.se

KTH Södertälje

Besöksadress
Kvarnbergagatan 12
151 81 Södertälje

Postadress
KTH Skolan för industriell teknik och management
Utbildningskansli
Kvarnbergagatan 12
151 81 Södertälje

service-hpu@kth.se

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-07-03