Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ITM:s skolledning

ITM-skolans ledning består av en grupp om fem till sex personer, som träffas varannan vecka.

ITM:s skolchef

Vice skolchef

Andre vice skolchef och FA

Andre vice skolchef ansvarar för forskarutbildning (FA) och övergripande ansvar för handlingsplaner kopplade till skolans ekonomi i balans.

Grundutbildningsansvarig (GA)

Kanslichef

Fakultetsförnyelseansvarig (FFA)

Kontakta skolledningsgruppen

Du kan nå skolledningsgruppen via dekangrupp-itm@kth.se .

Skolledningsgruppen har möten tisdagar ojämna veckor, kl. 13:00 - 15:00 och du hittar mötesprotokoll från ledningsgruppen här .