Till innehåll på sidan

Verksamhetsstöd ITM

Verksamhetsstöd ITM är den grupp som är dedikerad att stötta ITM-skolan med funktionerna ekonomi, personal, kommunikation, service och utbildningsstöd. De administrativt verksamhetsansvariga på institutionerna hör också hit. Verksamhetsstöd ITM leds av skolans administrativa chef.

Administrativa chefer

Kontakta verksamhetsstödet

Besöksadress

Lindstedtsvägen 30, KTH Campus – kommunikation, ekonomi, personalstab, servicecenter och utbildningskansli.
Verksamhetscontrollers sitter på respektive institution.

Postadress

KTH Industriell teknik och management
Verksamhetsstöd ITM
Lindstedtsvägen 30
100 44 Stockholm

Funktionsansvariga inom administration

Inom administrationen handläggs och bereds frågor inom följande områden:

Funktion Kontakt

Personal & säkerhet

Ekonomi

Utbildning

Servicecenter
(Infrastrukturfrågor)

Kommunikation

Dokumentsamordning

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2023-03-24