Skolan för industriell teknik och management

ITM-skolans verksamhet omfattar industriell design och innovation, produkt- och produktionsutveckling, materialutveckling, mikro- och nanoteknik samt industriell ekonomi och organisation och ledning.

Våra institutioner 

Fokus inom ITM-skolans institutioner ligger på att utveckla nya produkter, material och produktionsprocesser på ett tekniskt ledande, ekonomiskt lönsamt och miljömässigt hållbart sätt.

Växthus och vindkraftverk

Energiteknik

Institutionen har som mål att bidra till välfärd och utveckling genom forskning och utbildning i världsklass inom innovativa energitekniker och -system, och att verka för en transformering av energisektorn mot uthålliga lösningar.

Brokonstruktion underifrån

Hållbar produktionsutveckling

Vår forskning syftar till att skapa en hållbar industri och är i huvudsak industrinära. Den inkluderar ämnesområdena Utveckling, drift och ledning av produktion, Strategisk underhållsteknik och Produktionslogistik i tillverkande industriella företag.

Man som undervisar inför studenter

Industriell ekonomi och organisation

Institutionen för Industriell ekonomi och organisation verkar inom det skärningsfält där naturvetenskap och teknik möter management och ekonomi.

Detalj av verktyg där gnistor flyger

Industriell produktion

Forskningen inom Industriell produktion (IP) omfattar all teknik som huvudsakligen gäller verkstadsteknisk framtagning av produkter samt metoder som har direkt inverkan på denna tillverkning.

Studenter som sitter tillsammans med sina datorer

Lärande

En genomtänkt ansats till livslångt lärande är viktig för framtiden och Sverige. Lärande på KTH har samlat forskning kring lärande och digitalt lärande för att kunna ta ett helhetsgrepp på forskning inom området på alla nivåer, från förskolan till högskolan.

Kvinna som tittar i mikroskop

Maskinkonstruktion

Produktutveckling är det övergripande temat och de interdisciplinära forskningsaktiviteterna kan sammanfattas i studier av utvecklingsprocessen, tekniska lösningar och konstruktionsprinciper samt till dessa kopplade fysikaliska fenomen.

Materialvetenskap

På Materialvetenskap bedrivs forskning kring metaller och keramiska material som omfattar hela kedjan Processer – Strukturer – Egenskaper. Verksamheten inbegriper experimentellt arbete såväl som modellering på olika längdskalor.

KTH borggården
Foto: Jann Lipka

Två campus

Skolan bedriver forskning på både KTH Campus och KTH Södertälje. Skolans utbildningsprogram är uppdelade i civilingenjörsprogram, masterprogram och högskoleingenjörsprogram och läses vid båda campus.

Centrumbildningar 

Senaste nytt 

Centrumföreståndare Jonas Anund Vogel under det löstagbara golvet i en av lägenheterna i testbädd KT
Centrumföreståndare Jonas Anund Vogel under det löstagbara golvet i en av lägenheterna i testbädd KTH.

En databas full med forskningsgodis

En datapool med mätdata och forskningsresultat från Live-In Lab ska hålla KTH:s forskning och undervisning i framkant. Dessutom utgör den grunden til...

Läs artikeln
Pontus Braunerhjelm hopes for an economic policy that stimulates and strengthens the driving forces for increased entrepreneurship. (Photo: Simon Rehnström / SvD / TT)

Omstart kräver vilja att våga ta risker

Hur kan Sverige ta sig ur coronakrisen på bästa sätt? Pontus Braunerhjelm, ekonomiprofessor på KTH, vill se en politik som förbättrar villkoren för at...

Läs artikeln
Bild från en a verkstäderna med handsprit i förgrunden och studenter i bakgrunden.

Så fixar Maskinkonstruktion smittskyddet

Studenterna är i stor utsträckning tillbaka på campus. Men coronapandemin är inte över. Hur gör man för att minimera risken för smitta när verksamhete...

Läs artikeln

Kalender

ITM-skolans intranätssidor för anställda

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-09-17