Till innehåll på sidan

Skolan för industriell teknik och management

Vår kärnverksamhet omfattar industriell design och innovation, produkt- och produktionsutveckling, materialdesign, energiteknik, lärande inom naturvetenskapliga ämnen samt industriell ekonomi och organisation. Våra insatser har siktet inställt på ett framtida hållbart samhälle.

Institutioner

Robothand

IRIS – tvärvetenskap för en ny industri

IRIS är en övergripande skolsatsning som gör det möjligt för forskare att samarbeta mellan olika avdelningar inom ITM och i gemensamma forskningsprojekt. Genom att anamma ett helhetsperspektiv strävar vi efter att öka effekten av vår forskning för både en mer hållbar industri och ett mer hållbart samhälle.

Senaste nytt

Uppskjutning på European Space Agency.
Bild: © ESA

3D-printade delar i rymden ingen ”rocket science”

Recycling och kostnadsjakt har nått den konkurrensutsatta rymdindustrin. Genom att återanvända raketmotorer och 3D-printa motordelar kan kostnaderna pressas, men hur kommer delarna att påverka motorer...

Läs artikeln
Två män som står vid ett stort solkraftverk, med speglar som omger dem.
KTH-forskarna Salvatore Guccione och Rafael Guedez besöker ett solkraftverk i Spanien.

Effektivare elproduktion på gång

Ungefär hälften av all svensk el produceras i ångturbiner. Men under senare år har turbiner som istället drivs av en speciell form av koldioxid visat lovande resultat. KTH ligger i framkant av utveckl...

Läs artikeln
Person i produktionsmiljö
Foto: This is engineering, Unsplash.

Nytt projekt kring digitala lösningar för återvinning inom tillverkningsindustrin

Ett fyraårigt forskningsprojekt med KTH och partner från nio länder startade i januari 2023. Projektet fokuserar på utveckling av en plattform för livscykelinformation och digitala lösningar för värde...

Läs artikeln

Kalender

Publikationer

[1]
Y. Li et al., "Digital twin-based job shop anomaly detection and dynamic scheduling," Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, vol. 79, 2023.
[2]
Y. Liu et al., "Scheduling of decentralized robot services in cloud manufacturing with deep reinforcement learning," Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, vol. 80, s. 102454, 2023.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2023-03-02