Skolan för industriell teknik och management

Vår verksamhet omfattar industriell design och innovation, produkt- och produktionsutveckling, materialutveckling, mikro- och nanoteknik samt industriell ekonomi och organisation och ledning.

Fokus ligger på att utveckla nya produkter, material och produktionsprocesser på ett tekniskt ledande, ekonomiskt lönsamt och miljömässigt hållbart sätt. Skolan har verksamhet på KTH Campus och KTH Södertälje.

Våra forskningsområden

Till sidans topp