Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Centrumbildningar inom ITM

På ITM-skolans elva olika centrumbildningar bedrivs forskning inom nya områden. De bygger på nära samverkan mellan KTH och aktörer från samhälle och näringsliv, och har formen av långsiktiga samarbeten kring gemensamma utmaningar och forskningsfrågor.

Samverkan i praktiken

I stort sett alla centrumbildningar etableras med utgångspunkt i ett vetenskapligt, industriellt eller samhälleligt behov. Centrumens långsiktiga samarbeten tar sig många olika uttryck. Partners från industri och samhälle främjar koordinering och kunskapsutbyten, resultat från olika projekt bygger upp kunskapsbanker och utbildningar utformas i samarbeten med industrin.

 Centrumbildningar (i alfabetisk ordning)

Sparks and drill

Design & Management of Manufacturing Systems (DMMS)

DMMS är ett kompetenscentrum för produktutveckling med fokus på produktion. I nära samarbete med dess partners Scania, Sandvik, Swerea IVF och Chalmers MCR sprider de kunskap inom områden som avancerad komponenttillverkning, metodik och digitalt produktionsstöd.

DMMS webbplats

Föreståndare

Sladdar och elektronik

KTH:s centrum i inbyggda system (ICES)

ICES är KTH:s centrum i inbyggda system. Det inrättades 2008 och är ett samarbete mellan ett flertal forskargrupper, främst från KTH-skolorna ITM och EECS. Aktiviteterna omfattar forskning, utbildning, nätverksbyggande och innovation.

ICES webbplats

Föreståndare

fasad

KTH Live-In Lab

KTH Live-In Lab erbjuder en fullskalig testmiljö med allt från byggnad och installationer till boende och förvaltningsorganisation. Multipla testbäddar kan hantera många olika tänkbara produkter och tjänster, var för sig och i ett verkligt system.

KTH Live-In Lab webbplats

Föreståndare

Foto av Jonas Thorén.

Leancentrum

Kompetenscentrum med fokus på ledning och systematisk förbättring av arbetsprocesser och organisationer. Leancentrum är en länk mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor och erbjuder utbildningar, seminarier och kvalificerad coaching.

Leancentrums webbplats

Föreståndare

Centrumliknande initiativ inom ITM-skolan

Power grid

Research Initiative on Sustainable Industry and Society (IRIS)

IRIS har som mål att skapa starka forskningsmiljöer inom området hållbarhet för industri och samhälle. Initiativet ska också bidra till att stimulera nya samarbeten på området, både inom och utanför ITM-skolan.

Prototypcenter

KTH:s Prototypcenter finns till för forskare och företag som vill testa sina idéer i prototypform. Ambitionen är att göra sträckan mellan idé och realiserad prototyp så kort som möjligt och hjälpa företag att komma igång snabbt.

Students

Vetenskapens Hus

Aktiviteter på Vetenskapens Hus riktar sig främst till elever och lärare i grundskolan och gymnasiet. Korta föreläsningar och hands on-experiment med modern forskarutrustning inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik är del av utbudet.