Till innehåll på sidan

Centrumbildningar inom ITM

På ITM-skolans elva olika centrumbildningar bedrivs forskning inom nya områden. De bygger på nära samverkan mellan KTH och aktörer från samhälle och näringsliv, och har formen av långsiktiga samarbeten kring gemensamma utmaningar och forskningsfrågor.

Samverkan i praktiken

I stort sett alla centrumbildningar etableras med utgångspunkt i ett vetenskapligt, industriellt eller samhälleligt behov. Centrumens långsiktiga samarbeten tar sig många olika uttryck. Partners från industri och samhälle främjar koordinering och kunskapsutbyten, resultat från olika projekt bygger upp kunskapsbanker och utbildningar utformas i samarbeten med industrin.

Centrumbildningar (i alfabetisk ordning)

gnistor

Center for Mechanics and Materials (MMD)

Centret för samman hållfasthetslära och materialvetenskap i syfte att snabba upp processerna för framtagning av bättre material. Det långsiktiga målet är en förnyad och förstärkt utbildning på grundläggande-, avancerad- och forskarnivå inom området.

Läs mer om MMD: Snabbare materialutveckling över skolgränserna

MMD:s webbplats

Föreståndare

Forskare som arbetar med instrument

Competence Center for Gas Exchange (CCGEx)

CCGEx är ett forskningscentrum knutet till Maskinkonstruktion. Fokus ligger på forskning inom gasväxling i moderna förbränningsmotorer för fordon. CCGEx är ett samarbete mellan KTH, Svenska Energimyndigheten och motortillverkare i Sverige.

CCGEx webbplats

Föreståndare

Sparks and drill

Design & Management of Manufacturing Systems (DMMS)

DMMS är ett kompetenscentrum för produktutveckling med fokus på produktion. I nära samarbete med dess partners Scania, Sandvik, Swerea IVF och Chalmers MCR sprider de kunskap inom områden som avancerad komponenttillverkning, metodik och digitalt produktionsstöd.

DMMS webbplats

Föreståndare

Microskopbild

Hero-m 2i

Forskningen spänner både över dagens industriellt relevanta material och material som förväntas bli viktiga inom en snar framtid. Huvudfokus ligger på nya teoretiska predikativa verktyg men experimentell verifiering och mätningar spelar också en viktig roll.

Hero-m 2i webbplats

Föreståndare

Sladdar och elektronik

KTH:s centrum i inbyggda system (ICES)

ICES är KTH:s centrum i inbyggda system. Det inrättades 2008 och är ett samarbete mellan ett flertal forskargrupper, främst från KTH-skolorna ITM och EECS. Aktiviteterna omfattar forskning, utbildning, nätverksbyggande och innovation.

ICES webbplats

Föreståndare

fasad

KTH Live-In Lab

KTH Live-In Lab erbjuder en fullskalig testmiljö med allt från byggnad och installationer till boende och förvaltningsorganisation. Multipla testbäddar kan hantera många olika tänkbara produkter och tjänster, var för sig och i ett verkligt system.

KTH Live-In Lab webbplats

Föreståndare

Foto av Jonas Thorén.

Leancentrum

Kompetenscentrum med fokus på ledning och systematisk förbättring av arbetsprocesser och organisationer. Leancentrum är en länk mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor och erbjuder utbildningar, seminarier och kvalificerad coaching.

Leancentrums webbplats

Föreståndare

Tung lastbil som är ansluten till ladduttag.

Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab (PMH)

Centrum som drivs i samarbete med den tyska forskningsorganisationen Fraunhofer. Deras uppdrag är att förbättra teknik och sprida kunskap inom drivlinetillverkning för tunga fordon på höga TRL.

PMH Application Labs webbplats

Föreståndare

Vägkorsning på natten

Trustworthy Edge Computing Systems and Applications (TECoSA)

TECoSA är ett Vinnova-centrum med 13 industripartners. Dess mål är att tillhandahålla säker och pålitlig teknik för edge computing. Edge computing är som en ny datornivå mellan enheter / inbäddade system och molnet, och ligger "i utkanten av molnet".

Intervju med TECoSAs föreståndare och styrelseordförande: Ettåriga TECoSA skapar nya rum för samverkan

TECoSAs webbplats

Föreståndare

Centrumliknande initiativ inom ITM-skolan

Power grid

Research Initiative on Sustainable Industry and Society (IRIS)

IRIS har som mål att skapa starka forskningsmiljöer inom området hållbarhet för industri och samhälle. Initiativet ska också bidra till att stimulera nya samarbeten på området, både inom och utanför ITM-skolan.

Prototypcenter

KTH:s Prototypcenter finns till för forskare och företag som vill testa sina idéer i prototypform. Ambitionen är att göra sträckan mellan idé och realiserad prototyp så kort som möjligt och hjälpa företag att komma igång snabbt.

Students

Vetenskapens Hus

Aktiviteter på Vetenskapens Hus riktar sig främst till elever och lärare i grundskolan och gymnasiet. Korta föreläsningar och hands on-experiment med modern forskarutrustning inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik är del av utbudet.

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2021-05-08