Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Martin Törngren

Profilbild av Martin Törngren

Professor

Detaljer

Arbetar vid

MEKATRONIK

Adress
BRINELLVÄGEN 83

Forskare

Forskar-ID

Om mig

See English page for details including CV!

Pålitliga cyberfysiska system!

Jag forskar inom området Mekatronik, Inbyggda och cyberfysiska system med inriktning mot
- Höggradigt autonoma system, arkitekturer och metodik för pålitlighet
- Distribuerade styrsystem och samkonstruktion av styrsystem och datorsystem,
- Modellbaserad utveckling, modell och verktygsintegration, samt konstruktionsmetodik,
- Pålitlighet och systemsäkerhet,
- Autonoma maskiner,
- Cyberfysiska system

Se den engelska sidan för mer uppdaterad information och för länkar till min blog, aktuella föredrag m.m.

Mycket av forskningen bedrivs i forskningsprojekt i samverkan med ledande internationella forskargrupper och industrin (för närvarande med viss tyngdpunkt på fordons- och automationsindustri samt verktygsutvecklare).

Forskningen omfattar säkerhet (safety), prestanda, kostnad och flexibilitet, och hur dessa gemensamt hanteras.

Kontakta mig gärna om du är intresserad exjobb, forskning och/eller industriella problem inom området.

Undervisning

Jag är involverad i följande kurser
- Cyberfysiska system (MF2140)
- Mekatronik högrekurs
- Examensarbeten inom Mekatronik och Inbyggda styrsystem
- Doktorandkurser (ges irreguljärt) inom Inbyggda system och TECoSA-centret, och motsvarande vidareutbildning (säkerhetskritiska system, systemarkitektur,  m.m.)

Se engelska sidan för mer information.

Publikationer:Se min CV (Engelsk sida) och Google scholar. De flesta publikationer är tillgängliga för nedladdning via webben, t.ex. via http://kth.diva-portal.org/smash/search.jsf eller tidskriftsdatabaser.

Kort biografi: Martin Törngren är Professor i Inbyggda Styrsystem vid avdelningen för Mekatronik, Inst. för Maskinkonstruktion på KTH. Han har varit gästforskare vid EUs Joint Research Centre i Ispra, Italien och på gästprofessor vid University of California, Berkeley. 1996 startade han företaget Fengco Real-time control AB, specialiserat inom avancerade verktyg för utvecklare av inbyggda styrsystem.

Martin ägnar sig åt forskning och undervisning inom områdena Inbyggda system, Mekatronik och 'Cyber-physical systems' med specifik inriktning på arkitektur, modellbaserad utveckling, systemintegration och samkonstruktion av styrsystem och inbyggda system. Han har författat/är medförfattare på mer än 100 peer-review granskade artiklar inom dessa områden Martin har lett och leder ett flertal större nationella och internationella forskningsprojekt, t.ex. som teknisk koordinator i Artemisprojektet iFEST. Han har också utvecklat och medverkat i genomförande av kurser och program på master-, forskar- och vidareutbildningsnivå. Multidisciplinär forskning och nätverkande är kännetecknande för Martins karriär. Bland initiativ och uppdrag kan nämnas Ordförandet i Snart (Svenska nationella arbetsgruppen för realtidssystem) 1999-2004, partner i EU-nätverken Artist2 och ArtistDesign (Network of Excellence on Embedded Systems Design), samt initiativet att starta och föreståndarskap för Innovative Centre for Embedded systems (www.ices.kth.se).


Kurser

Examensarbete inom inbyggda styrsystem, avancerad nivå (MF219X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom inbyggda styrsystem, avancerad nivå (MF229X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom mekatronik, avancerad nivå (MF214X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom mekatronik, avancerad nivå (MF224X), examinator, lärare | Kurswebb

Inbyggda system för mekatronik (MF2103), lärare | Kurswebb

Litteraturkurs i Mekatronik (FMF3011), kursansvarig | Kurswebb

Litteraturkurs i realtidssystem (FMF3012), examinator | Kurswebb

Mekatronik allmän kurs (MF2030), lärare | Kurswebb

Mekatronik i produktdesign (MF2104), lärare | Kurswebb

Smarta Cyberfysiska system - perspektiv och konsekvenser i ett sociotekniskt skifte (MF2140), examinator, lärare | Kurswebb