MF2059 Mekatronik högre kurs, hösttermin 15,0 hp

Mechatronics, Advanced Course, Fall semester

Mekatronik högre kurs syftar till att ge de studerande de professionella färdigheter som behövs för att skapa innovativa mekatroniska produkter och arbeta med komplex produktutveckling.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Mekatronik högre kurs syftar till att ge de studerande de professionella färdigheter som behövs för att skapa innovativa mekatroniska produkter och arbeta med komplex produktutveckling. Denna tvärvetenskapliga produktutveckling realiseras genom att kombinera mekanisk konstruktion med regler-, elektronik- och programvaruutveckling. I denna kurs kommer studenterna att utsättas för verkliga industriella behov och situationer genom nära samarbete med industriella partners.

Studenten skall efter kursen kunna:

• tillämpa kunskaper och färdigheter från tidigare kurser, samt lära sig att skaffa nya på begäran;

• identifiera, jämföra och kritiskt bedöma aspekter av ett tekniskt problem, för att fatta konstruktionsbeslut;

• beskriva, jämföra och kritiskt granska olika produktframtagningsprocesser och deras egenskaper.

• tillämpa och utvärdera stödmetoder för komplex produktutveckling.

• använda professionella verktyg och processer som är nödvändiga för utvecklingen av mekatroniska produkter;

• lära sig att organisera, hantera, leda och bli en del av ett tekniskt och komplext utvecklingsprojekt.

Studenten skall efter kursen ha god teknisk förståelse, kunskap och färdighet i

• modellering, simulering och visualisering av dynamiska produkter och system;

• metoder och verktyg för co-design och optimering av mekatroniska system;

• att arbeta igenom alla aspekter av en teknisk utvecklingsprocess;

• utforma och genomföra prototyper.

Vidare ska studenten kunna arbeta igenom alla aspekter av en teknisk utvecklingsprocess:

• tillämpa och använda professionella verktyg och metoder för produktutveckling;

• använda modern och relevant arbetsmetoder;

• tillämpa en modellbaserad utveckling och därmed relevant förhållningssätt till mekatronisk produktutveckling;

• tillämpa en grundläggande testprocess;

• tillämpa en metod för kravhantering.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar på produktutveckling, av mekatroniska produkter, i stora projekt. Innovativa och intelligenta produkter skapas genom att utveckla kunskaper och färdigheter i rörelsestyrning, robotik, inbyggda system, realtidsprogrammering, distribuerade system. Kursen bygger på problembaserat lärande och arbete i större projekt, där förmågan att engagera sig i professionell utveckling och samtidigt utveckla samarbete, kommunikation och projektledning praktiseras.

I lärandemiljön är team bildning, lagarbete och industriell samverkan en integrerad del. Studentteamen arbetar i samverkan med företrädare för industrin att bestämma de specifika faktorer som styr produktkrav, design och realisering. Teamen fokuserar på produktbehov, konstruktion, prestandakrav och testning och validering.

Behörighet

Antagna till masterprogram industriell produktutveckling (TIPUM), spår mekatronik (IPUC).

Behörig för studier i åk 2.

Godkänd på kurs MF2058 eller motsvrande.

Litteratur

Examination

 • PRO4 - Projekt, 12,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO5 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Björn Möller, bjornmm@kth.se, 08 790 8072

Examinator

Jan Wikander <janwi@kth.se>

Övrig information

Kurserna MF2058 och MF2059 förutsätts läsas i en följd utan uppehåll.

Påbyggnad

MF214X, MF224X Examensarbete

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.