MF2104 Mekatronik i produktdesign 6,0 hp

Mechatronic in Product Design

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • skapa program för inbyggda system
 • konstruera och bygga mekatroniska prototyper
 • förklara mikrodatorers arkitektur och funktioner
 • förklara skillnaden mellan realtidsprogrammering och icke tidskritisk programmering
 • förklara vad som krävs för mekatronisk produktframtagning

Kursens huvudsakliga innehåll

Nya och förbättrade funktioner uppnås genom att kombinera mekanisk konstruktion, reglerteknik, programmering och inbyggda styrsystem. Baserat på studenternas tidigare kunskap inom fysiska prototyper, CAD, mekanik och elektroteknik kommer kursen ge en baskunskap inom ämnet mekatronik. Huvuddelen av kursen handlar om att träna din färdighet i att använda mekatroniska verktyg för att bygga prototyper med viss intelligens. För att kunna framställa fysiska mekatroniska prototyper kommer moderna prototypmaskiner användas som 3D skrivare, lasergraveringsmaskiner, prototypfräsar, vattenskärning, vakuumformningsmaskiner och manuella verktyg. En stor del av kursen är relaterad till ett projektarbete där studenterna i grupper tar fram fysiska mekatroniska prototyper.

Laborationerna är avsedda för programmering av inbyggda system.   

Behörighet

Kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande.

MF1016 Elektroteknik eller motsvarande.

Tidigare erfarenhet av prototypmaskiner som 3D skrivare, prototypfräsar, lasergravering etc.

CAD kunskaper.

Litteratur

Meddelas fyra veckor före kursstart.

Examination

 • LAB2 - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Slutbetyg i kursen är en sammanvägning av betygen på examinationsmomenten tentamen (TEN1) och projekt (PRO1).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Jan Wikander <janwi@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.