Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Francesco Fuso-Nerini

Profilbild av Francesco Fuso-Nerini

Universitetslektor

Detaljer

Arbetar vid

ENERGISYSTEM

Adress
BRINELLVÄGEN 68

Forskare


Om mig

Francesco Fuso Nerini är docent vid KTH:s avdelning för energisystem och föreståndare för KTH Climate Action Centre. Han fokuserar på tvärvetenskapliga frågor som rör hållbar utveckling - bland annat hur framtida klimatåtgärder, energival och AI kommer att påverka utvecklingen mot att uppnå klimatmålen och målen för hållbar utveckling.

Innan Francesco kom till KTH arbetade respektive studerade han i nio olika länder, i olika organisationer som spänner från den akademiska världen till nationella och internationella organisationer. Han har för närvarande knuten till RFF-CMCC European Institute on Economics and the Environment i Italien, Payne Institute for Public Policy i USA och UCL Energy and Development Group i Storbritannien. Francesco har dessutom varit post-doktor vid UCL-Energy Institute vid University College London och vid World Energy Outlook-gruppen vid the International Energy Agency. Francesco har också arbetat vid Italiens nationella departement för ny teknik, energi och miljö och som gästforskare både i Australien (Melbourne Energy Institute vid Melbourne University) och Brasilien (Federal University of Pará).

Francesco har en doktorsexamen och docent i energi- och miljösystemanalys från KTH och tre magisterexamina i miljöteknik och hållbar energiteknik (från Politecnico Di Milano, Italien, UPC, Spanien och KTH, Sverige).

 
 
 
 
 

Kurser

Energisystem (MJ1145), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Energisystem för hållbar utveckling (MJ2508), lärare | Kurswebb

Examensarbete i Energisystem, hållbar utveckling och industriell ekonomi, grundnivå (MJ148X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energisystemanalys, avancerad nivå (MJ248X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ218X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå (MJ146X), examinator | Kurswebb

Hållbarhetsperspektiv för att utvärdera och utforma forskning, projekt och policyer (MJ2516), examinator | Kurswebb

Metoder för forskning om hållbar energi (MJ2510), lärare | Kurswebb