Till innehåll på sidan

Ettåriga TECoSA skapar nya rum för samverkan

Publicerad 2021-03-31

Vinnova-centrumet TECoSA (Center for Trustworthy Edge Computing Systems and Applications) startade för nästan exakt ett år sedan. Föreståndare Martin Törngren och ordförande Catrin Granbom berättar om TECoSAs första år, och om att arbeta under ovanliga omständigheter.

Ni startade nästan samtidigt som pandemin bröt ut. Hur har det varit att etablera en centrumbildning helt digitalt?

Martin: Sammanfattningsvis så har det varit både spännande och utmanande. Pandemin har tvingat oss att vara kreativa när det gäller att starta upp och forma vårt konsortium. Den extrema nivån av digitalisering har såklart snabbat på skiftet mot nya arbetssätt och vi har lärt oss mycket.

Martin Törngren
Föreståndare Martin Törngren.

Vad tror du har blivit annorlunda på grund av hur året varit?

Martin: Det positiva är att har vi lärt oss att arbeta digitalt, och nu är väl förberedda för bättre förhållanden som tillåter både digitala och fysiska möten. Den stora utmaningen har varit att få människor att lära känna varandra, men å andra sidan ledde det till att vi skapade TECoSA Research Forum för mer informella möten. Det involverar interaktiva sessioner med mycket ”breakout”-övningar på teman som inkluderande kultur, kommunikation och ”researchers DNA”. Forumet är nu öppet för hela konsortiet.

Catrin Granbom
Ordförande Catrin Granbom.

Hur har samarbetet mellan KTH och partners fungerat under året?

Catrin: Det har fungerat mycket väl, med god planering från KTH:s sida. Vi löser gemensamt problem som dyker upp, som exempelvis hur vi ger stöd till små- och medelstora företag. Vinnovas ledarskapsprogram har också varit givande, med ”best practices” från andra centrumbildningar. Det har överlag varit en positiv och innovativ anda.

Finns det ändå något som ni vill bli bättre på?

Catrin: Vi vill bli bättre på att sprida information om våra aktiviteter, och samtidigt förstå vilka vi når på det sättet. Vi har många mycket stora deltagande organisationer. Hur vi synliggör TECoSA och dess aktiviteter för att åstadkomma ett bredare engagemang, är något vi måste arbeta med både inom KTH och tillsammans med industrin. Året som gått har ju varit speciellt, så detta borde bli lättare framöver när vi kan träffas.

Har ni hunnit få några resultat?

Catrin: Ja, det har vi. Ett tiotal forskningsartiklar har redan hunnit bli accepterade och vi har fått igång ett speciellt initiativ för små- och medelstora företag. Och – kanske framför allt – så har vi byggt konsortiet, bland annat genom vårt ”Research forum”.

Vad planerar ni härnäst?

Martin: Vi har ambitionen att få in nya medlemmar. Ett flertal företag har visat intresse för att bli medlemmar i TECoSA och vi kommer nu att följa upp med dem. Dessutom vill vi få våra testbäddar på plats.

Text & illustration: Alexandra von Kern

TECoSA-fakta

TECoSA startade officiellt den 26 mars 2020, med målet att tillhandahålla metoder, verktyg och teorier för att bygga säkra och förutsägbara system baserade på edge computing med tonvikt inom industriell digitalisering.

Om TECoSA Research Forum

Konceptet bygger till stor del på erfarenheter från Atlas Copcos forskarskola, ledd av Martin Karlsson, styrelsemedlem i TECoSA. Forumet är nu på väg att bli definierat som en ny doktorandkurs som syftar till att stödja centrumbildningar och projekt att utveckla en samverkande och inkluderande kultur, och att tillhandahålla verktyg för att förbättra forsknings- och innovationsfärdigheter. Kursen är avsedd för doktorander, postdoktorer, fakulteter och industrin som deltagare.

tecosa.center.kth.se


 

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2021-03-31