Till innehåll på sidan

Skolan för industriell teknik och management

Vår kärnverksamhet omfattar industriell design och innovation, produkt- och produktionsutveckling, materialdesign, energiteknik, lärande inom naturvetenskapliga ämnen samt industriell ekonomi och organisation. Våra insatser har siktet inställt på ett framtida hållbart samhälle.

Institutioner 

Centrumbildningar

Robothand

IRIS – tvärvetenskap för en ny industri

IRIS visar vägen i ITM-skolans mission att leda övergången mot en anpassningsbar industri med nollutsläpp. Produkt- och tjänstedesign, nya material och affärsmodeller, hållbara energisystem, återvinning och återanvändning präglar forskningen. 

Senaste nytt

Ett mynt, ett coronavirus och en detalj av SARS-CoV-2 spikproteinet och oorganiska ytor.
Kvantmekanisk modellering kan visa starka interaktioner mellan glukosiderna i spetsen av SARS-CoV-2 spikprotein och oorganiska ytor. Dessa interaktioner är till stor del beroende av typen av yta och på närvaron av ytbundet vatten.

Oväntade bindningar mellan covid-viruset och oorganiska ytor

Genom att använda så kallad ”kvantmekanisk modellering” har en KTH-forskare kartlagt hur covid-viruset interagerar med oorganiska ytor. Och viruset reagerar lite annorlunda än man tidigare trott.

Läs artikeln
Illustration of an all-solid-state Li-ion battery with a glass as solid electrolyte.

Ny typ av glas bäddar för ny batteristandard

En ny typ av Na-baserat glas kan lägga grunden till en ny batteristandard som kan bidra till ett hållbart och prisvärt energisystem.

Läs artikeln
Grafik
Synergier och kompromisser mellan klimatåtgärder och mål för hållbar utveckling. (Källa: Fuso Nerini et al, Connecting climate action with other Sustainable Development Goals, Nature Sustainability 2019)

Vi vet vad vi bör göra för att lösa klimatkrisen, varför gör vi det inte?

IPCC:s arbetsgrupp III har idag, den 4 april, släppt sin länge emotsedda sjätte utvärderingsrapport. Rapporten efterlyser klimatåtgärder på systemnivå och fokuserar på de förändringar som krävs för at...

Läs artikeln

Kalender

ITM-skolans intranätssidor för anställda

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2022-03-28