Vi formar framtiden

Förutsättningen för innovationer och företagande är studier, forskning och tillämpning av naturvetenskapliga och ekonomiska fenomen, liksom integration av nya, ofta multidisciplinära teknologier, metoder och verktyg. Det är ITM.

Områden för skolans verksamhet är industriell design och innovation, produkt- och produktionsutveckling, materialutveckling, mikro- och nanoteknik samt industriell ekonomi och organisation och ledning. Verksamheten omfattar de ingenjörs-, teknik och ekonomivetenskaper som är nödvändiga för att kunna utveckla nya produkter, material och produktionsprocesser på ett tekniskt ledande, ekonomiskt lönsamt och miljömässigt uthålligt sätt.

Skolan har verksamhet på KTH Campus och KTH Södertälje. Skolans forskning finns på KTH Campus. Skolans utbildningsprogram är uppdelade genom att civilingenjörs-, och masterprogrammen läses vid KTH Campus. Högskoleingenjörsprogrammen läses vid KTH Södertälje.

Till sidans topp