Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vi formar framtiden

Förutsättningen för innovationer och företagande är studier, forskning och tillämpning av naturvetenskapliga och ekonomiska fenomen, liksom integration av nya, ofta multidisciplinära teknologier, metoder och verktyg. Det är ITM-skolan.

Skolans verksamheter omfattar de ingenjörs-, teknik och ekonomivetenskaper som är nödvändiga för att kunna utveckla nya produkter, material och produktionsprocesser på ett tekniskt ledande, ekonomiskt lönsamt och miljömässigt uthålligt sätt.

​​​​​​​​​​​​​​Presentation om ITM-skolan (Svenska) (pdf 1,9 MB)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskning

På skolans institutioner sker forskning inom ett flertal olika områden. Fokus ligger på industriell design och innovation, produkt- och produktionsutveckling, hållbar energiteknik, energisystemanalys, klimatsystem, materialutveckling, mikro- och nanoteknik, industriell ekonomi, organisation och ledning samt lärande.

ITM-skolans institutioner
ITM-skolans forskningsområden

Centrumbildningar

Vid skolans centra bedrivs forskning framför allt inom nya områden och ofta i samarbete med samhälle och näringsliv. I de flesta centra finns ett nära samarbete med industrin och i flera fall är också centra samarbetsorgan mellan KTH och andra universitet.

ITM-skolans centrumbildningar

Utbildning

Skolan har sju femåriga civilingenjörsutbildningar, två högskoleingenjörsutbildningar samt en ämneslärarutbildning med teknikinriktning. Skolan har tolv master- och magisterprogram som leder till en Teknologie Mastersexamen. Utöver dessa finns Erasmus Mundus masterprogram och doktorsprogram.

Utbildningar inom ITM-skolan

Campus

Skolan bedriver i nuläget forskning och utbildning på både KTH Campus och KTH Södertälje. KTH har dock beslutat att flytta utbildningsprogrammen och undervisande personal på campus Södertälje till KTH campus och KTH Flemingsberg. Flytten sker gradvis och inleds under vårterminen 2025 för delar av verksamheten. Från och med 2027 kommer KTH att bedriva sin kvarvarande verksamhet och samverkan med strategiska partners såsom Scania och Astra-Zeneca i nya former.

ITM-skolans två campus