Till innehåll på sidan

ITM-skolans campus

Huvuddelen av ITM-skolans verksamhet är belägen vid KTH Campus på Valhallavägen i Stockholm. Här finns även skolans ledning. Vid campus Södertälje finns delar av institutionen för produktionsutveckling.

KTH Campus  

KTH borggården
Foto: Jann Lipka

KTH Campus på Valhallavägen är som en småstad mitt i storstaden. Centralt beläget på en yta stor som Gamla stan ligger campuset med anor från tidigt 1900-tal.

Här finns bland annat ett flertal centrala funktioner som är gemensamma för alla campus: Studenthälsan, ett nytt stort bibliotek, Info-Center, idrottshall, bostadsförmedling, rektorsadministrationen med mera. Här finns också caféer och restauranger samt Kårhuset Nymble där studentkåren ordnar olika aktiviteter.

Tack vare ett stort utbyte med utländska universitet är miljön på KTH Campus påtagligt internationell. Varje år kommer ca 1000 utbytesstudenter hit och ungefär lika många kommer hit och läser på KTHs magisterprogram.

På området finns även andra högskolor som Danshögskolan, Försvarshögskolan, Operahögskolan och Röda Korsets högskola, vilket bidrar till att göra campuset ännu mer dynamiskt och levande!

KTH Södertälje

Modern campusbyggnad med studenter i förgrunden.
KTH:s campus i Södertälje. Foto: Jonas Thorén

Södertälje är ett starkt industriellt fäste i Sverige som har en lång historik av framstående företag. På KTH Södertälje finns både världsledande produktutveckling och produktion som genererar stora värden för Sverige.

KTH i Södertälje erbjuder utbildningar med fokus kring hållbar produktion med ämnesområden som exempelvis logistik, systemkunskap, processutveckling, optimering, kvalitetsförbättring, konstruktion och produktutveckling.

Utbildningarna har stark koppling till näringslivet och studenterna har kontinuerlig kontakt med företag såsom Scania och AstraZeneca under sina studieår. Det leder naturligt till mycket goda förutsättningar för framtida anställningar för våra färdiga ingenjörer.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2023-01-17