Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Organisation ITM

Skolan för Industriell teknik och management (ITM) är en av fem skolor på KTH. Skolan har sex institutioner.

Organisationsschema över ITM-skolan med delarna. De beskrivs även i text på sidan.
ITM-skolans organisation vilar på följande beståndsdelar: Skolchef och Vice skolchef, Skolledning, Leadningsgrupp, Fakultetsnämnd och sex institutioner. Verksamhetsstödet ligger under universitetsdirektören.