Till innehåll på sidan

KTH Campus

KTH Campus är beläget i centrala Stockholm och omfattar lika stora ytor som Gamla Stan.

KTH Campus

Google Maps

Sedan tidigt 1900-tal har en betydande forsknings- och utbildningsverksamhet med internationell prägel byggts upp inom bland annat:

 • Kemi, kemiteknik och polymerteknik
 • Beräkningsvetenskap, datalogi, medieteknik, människa-datorinteraktion, talteknologi och musikakustik.
 • Bioteknologi
 • Systemteknik, informations- och kommunikationsteknik, elektroteknik, plasmavetenskap och elektroniska system.
 • Pedagogisk utveckling och lärande
 • Framtidens samhälle
 • Fysik, matematik och teknisk mekanik.

Förutom forskning och utbildning finns ett flertal centrala funktioner som är gemensamma för alla campus:

 • Studenthälsan
 • Bibliotek
 • KTH Entré
 • Idrottshall
 • Bostadsförmedling
 • Rektorsadministration

KTH Campus är ett område i ständig utveckling med alltifrån levande labbmiljöer till nya studentbostäder. 2015 fick universitetet priset International Sustainable Campus Network Award för den femåriga campusplanen – som fokuserar på hållbarhet och på att skapa ett levande campus.

På campusområdet finns även andra högskolor som Danshögskolan, Försvarshögskolan och Operahögskolan.

Campusplan 2018-2023

KTH och Akademiska hus har tagit fram en strategi för utvecklingen av KTH:s olika campus för perioden 2018-2023. Den planen är en utveckling av tidigare campusplan. KTH strävar efter att fortsätta utvecklingen av hållbara och inkluderande campus som vi alla kan vara stolta över.

Mer om KTH Campus och Campusplan 2018-2023

Kontakt

Besöksadress: Brinellvägen 8
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm

Tel växel: 08-790 60 00
Vid larm ring: 08-790 77 00

Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-08-20