Till innehåll på sidan

KTH Solna

KTH Solna är beläget norr om Stockholm och är ett viktigt nationellt nav för forskning inom olika livsvetenskaper. Här kombineras ledande teknisk kompetens med kvalificerade kunskaper inom translationell medicin och molekylär biovetenskap.

Foto: Grå rundformad fasad (SciLifeLab i Solna)

KTH Solna

Länkar till Google Maps

SciLifeLab: Tomtebodavägen 23A

Omgivningsfysiologi: Berzelius väg 13

Panorera campus

Klicka på bilden nedan:

Utbildnings- och forskningsområden

Inriktningen på KTH Solna är forskning och utbildning inom bland annat följande områden:

  • Genomik
  • Proteomik
  • Metabolomik
  • Single-cell-biologi
  • Bioimaging och molekylärstruktur
  • Kemisk biologi och genomteknik
  • Läkemedelsutveckling
  • Diagnostik
  • Bioinformatik
  • Omgivningsfysiologi

Science for Life Laboratory

Huvudaktören på campuset är Science for Life Laboratory, ett nationellt center för molekylär bioteknik med fokus på hälso- och miljöforskning. Centret är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockkholms universitet och Uppsala universitet.

Omgivningsfysiologi

På en annan del av KTH Solna finns Omgivningsfysiologi med en gondolcentrifug och flera tryckkammare för grundfysiologiska studier vid extrema förhållanden.

Nationella och internationella samarbeten

Många samarbeten sker också med andra lärosäten och företag i Sverige och utomlands, vilket skapar en internationell och vital mötesplats med utmärkta transportkommunikationer för att ta sig till andra delar av Stockholm, Sverige och Arlanda.

Området Karolinska-Norra Station

Solna är en stad som växer i snabb takt. KTH Solna ligger i Solna kommun på gränsen till Stockholms kommun. Området Karolinska-Norra Station byggs just nu samman till en dynamisk och modern stadsdel som förenar kommunerna. Här kommer det finnas en blandning av lärosäten, företag, forskningsinstitut, sjukhus, caféer och restauranger, kultur, service och vackra parker.

Kontakt

SciLifeLab

Postadress: Box 1031, 171 21 SOLNA
Besöksadress: Tomtebodavägen 23A
Telefon: 08-542 820 20
info@scilifelab.se

Omgivningsfysiologi

Berzelius väg 13
171 76 SOLNA

Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-05-06