Forskningsområden

På skolans institutioner sker forskning inom ett flertal olika områden. Fokus ligger på industriell design och innovation, produkt- och produktionsutveckling, materialutveckling, mikro- och nanoteknik, industriell ekonomi, organisation och ledning samt lärande.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-06-17