Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digitalt lärande - forskningsområdet

Forskningen om digitalt lärande på KTH undersöker hur teknik kan stödja utbildning och lärande. Forskargruppens styrka är vår tekniska kompetens kompletterat av vår kompetens inom lärande. Forskningen är ofta designinriktad. Detta innebär att vi beforskar användning av framväxande teknik i lärandesammanhang och utvecklar prototyper och metoder som en del av forskningen. Vi har även som målsättning att bidra till att utveckla metoder och tekniker som kan användas i praktiken.

Forskning om digitalt lärande

Forskningen om digitalt lärande på KTH undersöker främst hur teknik kan stödja utbildning och lärande. Men forskningen sträcker sig även bortom utbildningskontexten och undersöker digitalt lärande i andra sammanhang. Ett exempel är barns skrivande i digitala miljöer.

Matematik

Forskargruppen är särskilt intresserad av handledning och matematisk problemlösning i digitala miljöer. Gruppen är forskningsansvarig för projektet Mattecoach.se , vilket är ett internationellt projekt där lärarstudenter på flera lärosäten handleder elever i matematik. Vi driver projektet TalkMath.org  (på engleska) där vi experimenterar med olika möjligheter att handleda och diskutera matematik i en nätbaserad miljö.

Utveckling av digitalt lärande på KTH

Forskningen bidrar till kvaliteten på digitalt lärande vid KTH genom att bedriva forskning och utveckling (FoU) om bland annat universitetslärares professionella utveckling, design av digital utbildning samt storskaliga nätbaserade kurser.

Forskarskolor

Forskargruppen deltar inom nationella forskarskolor med inriktning mot digitala teknologier i skola och lärarutbildning  (på engleska)samt det skandinaviska nätverket Högre utbildning och e-lärande. Vi är aktiva inom forskarskolor särskilt inriktade mot lärare i skolan, vilka arbetar deltid som lärare och deltid som forskarstudenter.

Publikationer och finansiärer

Forskargruppen publicerar internationellt i de mest framträdande tidskrifterna i området, exempelvis Computers & Education och Internet and Higher Education, samt har tilldelats flertalet internationella utmärkelser. Forskningen finansieras av olika finansiärer, däribland Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenberg och EU.

Ansvarig kontaktperson

Vi arbetar i forskargruppen 

Alumni

Tinna Leino Lindell

Tiina Leino Lindell
Göteborgs universitet