Digitalt lärande

 • Flygande start för GRADE

  Foto: Franck V. on Unsplash
  Publicerad 2019-06-18

  Den nationella forskarskolan GRADE (Graduate school for digital technologies in education) startade hösten 2018. Redan nu finns ett vetenskapligt råd ...

  Läs artikeln
 • KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten

  Ett 10-tal lärare från afrikanska universitet deltog i mars i en workshop om Studentcentrerat lärande på KTH. Här besöker de Visualisation Studio på KTH. (Foto: Sara Nyberg)
  Publicerad 2019-05-24

  ITM ska göra fem afrikanska universitet till bäst i klassen på entreprenörskap och undervisningsmetoder. Tillsammans med några europeiska lärosäten sk...

  Läs artikeln
 • Lunch n’ learn – seminarieserie för den digitala läraren

  Syntolkning: Publik och föreläsning samt bild på smörgåsar
  Publicerad 2019-05-02

  Lärare av idag förväntas använda både fysiska och digitala miljöer i sin undervisning. Det finns gott om effektiva verktyg, och många lärare är nyfikn...

  Läs artikeln
 • Ny webbsida för e-lärande

  Publicerad 2019-04-18

  Är du lärare på KTH? Vill du veta mer om hur du använder e-lärande i dina kurser? Här är en helt nyutvecklad webbsida från förvaltningsobjekt E-lärand...

  Läs artikeln
 • Digital Champions dokumentärserie

  Publicerad 2019-04-18

  Är du intresserad av att få reda på hur andra fakultetskollegor använder E-learning i sitt klassrum? Vill du bli inspirerad av idéer om vilka verktyg ...

  Läs artikeln
 • Samarbete med Berättarministeriet uppmärksammas i KTH Magazine

  Stefan Stenbom bära målarfärg
  Stefan Stenbom i artikel från KTH Magazine om KTH och Berättarministeriet
  Publicerad 2018-10-05

  I ett projektsamarbete med stiftelsen Berättarministeriet undersöker Stefan Stenbom både hur digital teknik kan användas som en del av lärmiljön och h...

  Läs artikeln
 • Digitalt berättande

  Publicerad 2018-06-06

  I detta forskningsprojekt undersöks hur digital teknik kan stödja och engagera elever när de arbetar med berättande. Vi undersöker både hur digital te...

  Läs artikeln
 • Presentation Design and Video Production for Education and Teaching Online

  Publicerad 2018-03-07

  What do you need to think about in getting the best effect when you make filmed lectures online? A new user guide in the form of an e-handbook from KT...

  Läs artikeln
 • Teknikanvändningen från ett patientperspektiv

  Publicerad 2017-02-22

  Hur används informations- och kommunikationsteknologi (IKT) utifrån ett lärandeperspektiv i den situation som innefattar internetförmedlad kognitiv be...

  Läs artikeln
 • TalkMath

  Publicerad 2017-01-25

  Hur kan man möjliggöra inlärning av matematik obunden till tid och rum, utan att begränsa möjligheten till grupparbetsdeltagande eller studiehandledni...

  Läs artikeln
 • Elevers mobilanvändning i teknikundervisning

  Publicerad 2014-08-06

  På vilka sätt stödjer kontra inte stödjer elevernas användning av mobila enheter (mobiler och surfplattor) deras skolarbete i teknikämnet? Hur struktu...

  Läs artikeln