Till innehåll på sidan

HEOS - Studier i den högre utbildningens organisering

 • Ny bok om tekniska universitet

  Bokomslag som heter Technical Universities
  Publicerad 2020-09-02
  Läs artikeln
 • Avhandling om Professional Support Staff at Higher Education Institutions: Navigating Ambiguities in

  Publicerad 2020-08-31

  Den 28 augusti försvarade Malin Ryttberg sin doktorsavhandling

  Läs artikeln
 • Humanister mest kritiska till prestationsmätning

  Publicerad 2020-08-14

  Johan Söderlind och Lars Geschwind har publicerat artikeln Disciplinary Differences in Academics’ Perceptions of Performance Measurement at Nordic Uni...

  Läs artikeln
 • Utvärdering av titeln Excellent lärare vid SLU

  Publicerad 2020-08-14

  Lars Geschwind och Kristina Edström har på SLU:s rektors uppdrag gjort en utvärdering av titeln Excellent lärare, som infördes vid lärosätet år 2014.

  Läs artikeln
 • Analys av inspelen till forskningspropositionen

  Publicerad 2020-08-14

  Lars Geschwind och Stefan Lundborg har på uppdrag av SUHF gjort en analys av inspelen till forskningspropositionen.

  Läs artikeln
 • Avhandling om industrins påverkan på ingenjörsutbildningen

  Publicerad 2020-08-14

  Den 5 juni försvarade Per Fagrell sin doktorsavhandling Change and inertia in the development of Swedish engineering education: The industrial stakeho...

  Läs artikeln
 • StARS – Organisatorisk respons och strategival i ett föränderligt högskolelandskap 1993-2013

  Publicerad 2015-05-17

  StARS-projektet behandlar universitetens nya situation, där de inte längre detaljstyrs men ändå förväntas identifiera gemensamma mål och strategier so...

  Läs artikeln