HEOS - Studier i den högre utbildningens organisering

  • StARS – Organisatorisk respons och strategival i ett föränderligt högskolelandskap 1993-2013

    Publicerad 2015-05-17

    StARS-projektet behandlar universitetens nya situation, där de inte längre detaljstyrs men ändå förväntas identifiera gemensamma mål och strategier so...

    Läs artikeln