Till innehåll på sidan

HEOS - Studier i den högre utbildningens organisering

 • Forskningshandbok om omvandlingen av den högre utbildningen.

  Bokomslag av The Research Handbook on the Transformation of Higher Education
  Publicerad 2023-08-18

  Lars Geschwind Generalsekreterare för SULF och chef för forskargruppen HEOS (Higher Education Organization Studies) vid Institutionen för lärande i teknikvetenskap tillsammans med Stefan Lundborg indu...

  Läs artikeln
 • Att anamma ett avkoloniserat förhållningssätt i internationaliseringen av läroplanen

  Associate Professor Jens Jungblut Professor Arnold Pears och Dr. Charnaldo Jaime Ndaipa
  Associate Professor Jens Jungblut (University of Oslo) Professor Arnold Pears och Dr. Charnaldo Jaime Ndaipa
  Publicerad 2023-06-13

  Charnaldo Jaime Ndaipa försvarar framgångsrikt sin doktorsavhandling, The Interpretation and Translation of Global Ideas into Local Practices En studie av internationaliseringen av den högre utbild...

  Läs artikeln
 • Att ta reda på vilka hybridarrangemang som växer fram inom nordisk högre utbildning

  Publicerad 2023-05-17

  Projektet omfattar en serie av tre workshops som syftar till att främja nätverksmöjligheter för yngre kollegor från de nordiska länderna.

  Läs artikeln
 • Ny rapport - Crisis and catalyst

  Bokomslag av Crisis and catalyst
  Copyright © 2022 by Massachusetts Institute of Technology (MIT)
  Publicerad 2022-10-27

  Dr Graham har 20 års yrkeserfarenhet av akademisk forskning och reformering av högre utbildning och har arbetat med universitet, yrkesorganisationer, industri och regeringar över hela världen. Här är ...

  Läs artikeln
 • Vetenskapliga böcker för alla överallt på forskartorget

  3 personer stå på ett scen
  Publicerad 2022-09-28

  Fredag 23 september medverkade Lars Geschwind på Forskartorget och pratade om vetenskapliga böcker.

  Läs artikeln
 • HEOS-forskare presenterar vid European Higher Education Society (EAIR)

  Publicerad 2022-09-13

  HEOS-gruppens medlemmar Lars Geschwind, Per Fargell, Kieve Saling och Khayala Ismayilova presenterade vid: European Higher Education Society (EAIR) 44th annual form hosted by Malta College of Arts, Sc...

  Läs artikeln
 • Jämförelse av offentlig politik inom högre utbildning för att få in kvinnor i styrelser

  Photo by Library of Congress on Unsplash
  Publicerad 2022-05-10

  Syftet med den här studien är att jämföra akademiskt ledarskap för kvinnor i fyra länder: Tyskland, Polen, Norge och Sverige.

  Läs artikeln
 • Universitetet Gemeinschaft and Gesellschaft

  Unsplash.com
  Publicerad 2022-05-04

  Författarna använder Tönnies dubbla begrepp Gemeinschaft och Gesellschaft för att analysera vad akademiker i början av sin karriär gick igenom när de rekryterades som biträdande professorer för att få...

  Läs artikeln
 • Internationalisering av högre utbildningsinstitutioner i Moçambique

  Photo by Alexandr Podvalny on Unsplash
  Publicerad 2022-04-26

  Universitetens läroplaner har genomgått stora reformer med internationellt innehåll, filialer har inrättats, gränsöverskridande samarbeten har bildats och program för internationella studenter har lan...

  Läs artikeln
 • Nordiska forskare lida inte av Jantelagen

  En mapp av norge, sverige, finland
  Publicerad 2022-04-11

  Hur bedömer nordiska akademiker sina egna prestationer inom undervisning och forskning jämfört med sina kollegor? Vad säger den bedömningen om den förändrade kulturen inom det akademiska yrket i Nor...

  Läs artikeln
 • Arbetstillfredsställelse i den svenska akademin

  Grupp av lärare på KTH som diskutera över ett papper
  Publicerad 2022-04-07

  Academic Profession in the Knowledge Society (APIKS) höll en konferens i Aveiro, Portugal. The project Academic Profession in the Knowledge Society (APIKS) held a conference in Aveiro, Portugal. Det...

  Läs artikeln
 • Mera rymd på KTH

  SMOS Soil Moisture and Ocean Salinity satellite
  Publicerad 2022-03-24

  Rymdtekniken rusar bokstavligen framåt i världen och det gäller för den svenska skolan att hänga med i utvecklingen. Inte minst alla SF-filmer filmer och allt spännande som händer inom rymdsektorn gör...

  Läs artikeln
 • Vill du bli VFU-handledare, & bli en mycket viktig del för att hjälpa lärarstudenter att bli lärare

  Bild av olika kuddar i olika färger med text från UN på i KTH bibliotek
  Publicerad 2022-02-24

  Universitetet och kommunerna/stadsdelarna har ett gemensamt uppdrag att samverka kring lärarstudenters VFU (verksamhetsförlagda utbildning) och att utveckla lärarutbildningarna.

  Läs artikeln
 • Korseld av intressen vid lärosätenas rekrytering

  Universitetsläraren logo
  Publicerad 2022-02-15

  Malin Henningson och Lars Geschwind publicera en artikel i tidningen Universitetsläraren om anställningsprocessen i akademin.

  Läs artikeln
 • Peer review i en era av utvärdering

  Peer review in an Era of Evaluation
  Publicerad 2022-01-10

  Under de senaste decennierna har peer review blivit ett föremål för stort professionellt intresse (Oancea, 2019) och, i allt högre grad, akademisk granskning (Bornmann, 2011; Grimaldo et al., 2018). Ä...

  Läs artikeln
 • Kapitel om Organisatorisk uthållighet i högt Institutionaliserade miljöer

  Towards Resilient Organizations and Societies book cover
  Publicerad 2021-12-16

  Lars Geschwind, Rómulo Pinheiro och Bjørn Stensaker har skrivit ett kapitel i boken Mot motståndskraftiga organisationer och samhällen

  Läs artikeln
 • Institutionen för lärande testar framtidens hybridundervisning i en pilotstudie

  Publicerad 2021-11-29

  En hybridpilotstudie genomfördes på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) med lärare, utbildningsutvecklare och tekniker som på olika sätt stödde, följde och utvärderade pilotprojektet.

  Läs artikeln
 • Publikation om rekrytering av akademisk personal

  Publicerad 2021-11-15

  Rekrytering av akademisk personal är en central aspekt av universitetets1 livet, ett viktigt instrument för universitetsledning och en relevant fråga inom forskning om högre utbildning. Denna studie f...

  Läs artikeln
 • Publikation om studieavgifter som styrmedel för internationalisering

  European Journal of Higher Education bok omslag
  Publicerad 2021-11-12

  Den här artikeln belyser några utmaningar som internationaliseringen väcker för beslutsfattare när det gäller offentlig finansiering av högre utbildning i en välfärdsstat genom att undersöka policy lo...

  Läs artikeln
 • To be or not to be a technical university

  KTH Logo på ett skärm i KTH biblioteket
  Publicerad 2021-10-20
  Läs artikeln