Till innehåll på sidan

HEOS - Studier i den högre utbildningens organisering

 • Ny rapport - Crisis and catalyst

  Bokomslag av Crisis and catalyst
  Copyright © 2022 by Massachusetts Institute of Technology (MIT)
  Publicerad 2022-10-27

  Dr Graham har 20 års yrkeserfarenhet av akademisk forskning och reformering av högre utbildning och har arbetat med universitet, yrkesorganisationer, industri och regeringar över hela världen. Här är ...

  Läs artikeln
 • Vetenskapliga böcker för alla överallt på forskartorget

  3 personer stå på ett scen
  Publicerad 2022-09-28

  Fredag 23 september medverkade Lars Geschwind på Forskartorget och pratade om vetenskapliga böcker.

  Läs artikeln
 • HEOS-forskare presenterar vid European Higher Education Society (EAIR)

  Publicerad 2022-09-13

  HEOS-gruppens medlemmar Lars Geschwind, Per Fargell, Kieve Saling och Khayala Ismayilova presenterade vid: European Higher Education Society (EAIR) 44th annual form hosted by Malta College of Arts, Sc...

  Läs artikeln
 • Jämförelse av offentlig politik inom högre utbildning för att få in kvinnor i styrelser

  Photo by Library of Congress on Unsplash
  Publicerad 2022-05-10

  Syftet med den här studien är att jämföra akademiskt ledarskap för kvinnor i fyra länder: Tyskland, Polen, Norge och Sverige.

  Läs artikeln
 • Universitetet Gemeinschaft and Gesellschaft

  Unsplash.com
  Publicerad 2022-05-04

  Författarna använder Tönnies dubbla begrepp Gemeinschaft och Gesellschaft för att analysera vad akademiker i början av sin karriär gick igenom när de rekryterades som biträdande professorer för att få...

  Läs artikeln
 • Internationalisering av högre utbildningsinstitutioner i Moçambique

  Photo by Alexandr Podvalny on Unsplash
  Publicerad 2022-04-26

  Universitetens läroplaner har genomgått stora reformer med internationellt innehåll, filialer har inrättats, gränsöverskridande samarbeten har bildats och program för internationella studenter har lan...

  Läs artikeln
 • Nordiska forskare lida inte av Jantelagen

  En mapp av norge, sverige, finland
  Publicerad 2022-04-11

  Hur bedömer nordiska akademiker sina egna prestationer inom undervisning och forskning jämfört med sina kollegor? Vad säger den bedömningen om den förändrade kulturen inom det akademiska yrket i Nor...

  Läs artikeln
 • Arbetstillfredsställelse i den svenska akademin

  Grupp av lärare på KTH som diskutera över ett papper
  Publicerad 2022-04-07

  Academic Profession in the Knowledge Society (APIKS) höll en konferens i Aveiro, Portugal. The project Academic Profession in the Knowledge Society (APIKS) held a conference in Aveiro, Portugal. Det...

  Läs artikeln
 • Mera rymd på KTH

  SMOS Soil Moisture and Ocean Salinity satellite
  Publicerad 2022-03-24

  Rymdtekniken rusar bokstavligen framåt i världen och det gäller för den svenska skolan att hänga med i utvecklingen. Inte minst alla SF-filmer filmer och allt spännande som händer inom rymdsektorn gör...

  Läs artikeln
 • Vill du bli VFU-handledare, & bli en mycket viktig del för att hjälpa lärarstudenter att bli lärare

  Bild av olika kuddar i olika färger med text från UN på i KTH bibliotek
  Publicerad 2022-02-24

  Universitetet och kommunerna/stadsdelarna har ett gemensamt uppdrag att samverka kring lärarstudenters VFU (verksamhetsförlagda utbildning) och att utveckla lärarutbildningarna.

  Läs artikeln
 • Korseld av intressen vid lärosätenas rekrytering

  Universitetsläraren logo
  Publicerad 2022-02-15

  Malin Henningson och Lars Geschwind publicera en artikel i tidningen Universitetsläraren om anställningsprocessen i akademin.

  Läs artikeln
 • Peer review i en era av utvärdering

  Peer review in an Era of Evaluation
  Publicerad 2022-01-10

  Under de senaste decennierna har peer review blivit ett föremål för stort professionellt intresse (Oancea, 2019) och, i allt högre grad, akademisk granskning (Bornmann, 2011; Grimaldo et al., 2018). Ä...

  Läs artikeln
 • Kapitel om Organisatorisk uthållighet i högt Institutionaliserade miljöer

  Towards Resilient Organizations and Societies book cover
  Publicerad 2021-12-16

  Lars Geschwind, Rómulo Pinheiro och Bjørn Stensaker har skrivit ett kapitel i boken Mot motståndskraftiga organisationer och samhällen

  Läs artikeln
 • Institutionen för lärande testar framtidens hybridundervisning i en pilotstudie

  Publicerad 2021-11-29

  En hybridpilotstudie genomfördes på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) med lärare, utbildningsutvecklare och tekniker som på olika sätt stödde, följde och utvärderade pilotprojektet.

  Läs artikeln
 • Publikation om rekrytering av akademisk personal

  Publicerad 2021-11-15

  Rekrytering av akademisk personal är en central aspekt av universitetets1 livet, ett viktigt instrument för universitetsledning och en relevant fråga inom forskning om högre utbildning. Denna studie f...

  Läs artikeln
 • Publikation om studieavgifter som styrmedel för internationalisering

  European Journal of Higher Education bok omslag
  Publicerad 2021-11-12

  Den här artikeln belyser några utmaningar som internationaliseringen väcker för beslutsfattare när det gäller offentlig finansiering av högre utbildning i en välfärdsstat genom att undersöka policy lo...

  Läs artikeln
 • To be or not to be a technical university

  KTH Logo på ett skärm i KTH biblioteket
  Publicerad 2021-10-20
  Läs artikeln
 • Universities in the Knowledge Society har släppts

  Universities in the Knowledge Society book cover
  Publicerad 2021-10-19

  Professor Lars Geschwind och Industridoktorand Stefan Lundborg ha bidragit med ett kapitel om det svenska högskolesystemet i denna volym.

  Läs artikeln
 • Träffa våra nya kollegor på LiSTEM

  Publicerad 2021-09-02

  Vi har tre nya kollegor vid Institutionen för lärande/lärande i STEM som kommer att ingå i forskargruppen HEOS (Higher Education Organization Studies). Här är en översikt över deras talanger. Välkomme...

  Läs artikeln
 • Gör framtidens smarta byggnader att fastighetsbranschens kompetensbehov förändras

  Publicerad 2021-06-08

  Per Fagrell, forskare på ITM Lärande, presenterade resultat från en nyss genomförd studie.

  Läs artikeln