Till innehåll på sidan

HEOS - Studier i den högre utbildningens organisering

 • Call for Papers - 8:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

  Publicerad 2020-11-30

  Skicka in bidrag och anmäl dig – det finns flera olika sätt att sprida och ta dela av erfarenheter och kunskap.

  Läs artikeln
 • Synen på prestationsmått varierar inom akademin

  Universitetsläraren logo
  Publicerad 2020-11-26

  Johan Söderlind intervjuad av Universitetsläraren

  Läs artikeln
 • PhD position Engineering Education Policy and Management open

  Publicerad 2020-11-16
  Läs artikeln
 • Ny bok om tekniska universitet

  Bokomslag som heter Technical Universities
  Publicerad 2020-09-02
  Läs artikeln
 • Avhandling om Professional Support Staff at Higher Education Institutions: Navigating Ambiguities in

  Publicerad 2020-08-31

  Den 28 augusti försvarade Malin Ryttberg sin doktorsavhandling

  Läs artikeln
 • Humanister mest kritiska till prestationsmätning

  Publicerad 2020-08-14

  Johan Söderlind och Lars Geschwind har publicerat artikeln Disciplinary Differences in Academics’ Perceptions of Performance Measurement at Nordic Uni...

  Läs artikeln
 • Utvärdering av titeln Excellent lärare vid SLU

  Publicerad 2020-08-14

  Lars Geschwind och Kristina Edström har på SLU:s rektors uppdrag gjort en utvärdering av titeln Excellent lärare, som infördes vid lärosätet år 2014.

  Läs artikeln
 • Analys av inspelen till forskningspropositionen

  Publicerad 2020-08-14

  Lars Geschwind och Stefan Lundborg har på uppdrag av SUHF gjort en analys av inspelen till forskningspropositionen.

  Läs artikeln
 • Avhandling om industrins påverkan på ingenjörsutbildningen

  Publicerad 2020-08-14

  Den 5 juni försvarade Per Fagrell sin doktorsavhandling Change and inertia in the development of Swedish engineering education: The industrial stakeho...

  Läs artikeln