Till innehåll på sidan

Teknikens och Naturvetenskapens didaktik (TN-didaktik)

 • Undervisning om klimatförändringar, i teknik

  Publicerad 2018-06-25
  Läs artikeln
 • Board games in secondary/higher education

  Publicerad 2018-04-24

  Projektet undersöker användningen av brädspel i undervisningen av hållbar utveckling i skolor och universitet. Målet är att få fram en plan för att fr...

  Läs artikeln
 • Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT

  Publicerad 2018-04-24

  Metodstudie med tema bedömning. Den kvantitativa bedömningsmetoden Adaptive comparative judgement (ACJ) kombineras med kognitiva matriser, Repertory g...

  Läs artikeln
 • Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda

  Publicerad 2015-08-06

  Kan man påverka elevers intresse för naturvetenskap genom nya sätt att tänka kring de naturvetenskapliga ämnena? Vad har naturvetare för uppfattning o...

  Läs artikeln
 • Hur påverkas lärares syn på ämnens innehåll när betyg och nationella prov införs

  Publicerad 2014-06-06

  Hur påverkas NO-undervisningen i de mellersta skolåren av att det införs betyg och nationella prov i skolår 6? Hur påverkar reformerna lärarnas uppfat...

  Läs artikeln