Aktuellt vid Lärande på KTH

 • Projekt som ökar mattekunskaper hos flickor

  Liten flicka som bygger med lera och tändstickor.
  Foto: Technologiska universitetet Dublin
  Publicerad 2020-06-09

  Ett KTH-projekt för att förbättra den rumsliga förmågan kan bidra till att minska könsklyftorna i teknikämnen. Projektet SellSTEM får över 4 miljoner ...

  Läs artikeln
 • Corona tvingar lärare övervinna teknikrädsla

  Publicerad 2020-04-14

  Forskning & Framsteg berättar Alla lärosäten och gymnasieskolor runt om i landet har fått ställa om till digital undervisning över en natt. Vad gäll...

  Läs artikeln
 • SAMVERKANSKONFERENS 2019

  Publicerad 2019-09-13

  Med syfte att samverka och stärka kvaliteten inom lärarutbildningen!

  Läs artikeln
 • Flygande start för GRADE

  Foto: Franck V. on Unsplash
  Publicerad 2019-06-18

  Den nationella forskarskolan GRADE (Graduate school for digital technologies in education) startade hösten 2018. Redan nu finns ett vetenskapligt råd ...

  Läs artikeln
 • Erasmus+ projektet INGDIVS

  Publicerad 2019-05-28

  Erasmus+ projektet INGDIVS Increasting Gender Diversity in STEM arrangerar en avslutande konferens 13-14 juni på KTH, Stockholm. Konferensen kommer be...

  Läs artikeln
 • KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten

  Ett 10-tal lärare från afrikanska universitet deltog i mars i en workshop om Studentcentrerat lärande på KTH. Här besöker de Visualisation Studio på KTH. (Foto: Sara Nyberg)
  Publicerad 2019-05-24

  ITM ska göra fem afrikanska universitet till bäst i klassen på entreprenörskap och undervisningsmetoder. Tillsammans med några europeiska lärosäten sk...

  Läs artikeln
 • Lunch n’ learn – seminarieserie för den digitala läraren

  Syntolkning: Publik och föreläsning samt bild på smörgåsar
  Publicerad 2019-05-02

  Lärare av idag förväntas använda både fysiska och digitala miljöer i sin undervisning. Det finns gott om effektiva verktyg, och många lärare är nyfikn...

  Läs artikeln
 • Ny webbsida för e-lärande

  Publicerad 2019-04-18

  Är du lärare på KTH? Vill du veta mer om hur du använder e-lärande i dina kurser? Här är en helt nyutvecklad webbsida från förvaltningsobjekt E-lärand...

  Läs artikeln
 • Digital Champions dokumentärserie

  Publicerad 2019-04-18

  Är du intresserad av att få reda på hur andra fakultetskollegor använder E-learning i sitt klassrum? Vill du bli inspirerad av idéer om vilka verktyg ...

  Läs artikeln
 • Samarbete med Berättarministeriet uppmärksammas i KTH Magazine

  Stefan Stenbom bära målarfärg
  Stefan Stenbom i artikel från KTH Magazine om KTH och Berättarministeriet
  Publicerad 2018-10-05

  I ett projektsamarbete med stiftelsen Berättarministeriet undersöker Stefan Stenbom både hur digital teknik kan användas som en del av lärmiljön och h...

  Läs artikeln
 • Lyssna på podden Hej Framtid!

  Publicerad 2018-10-05

  Undrar du vilka tekniska lösningar behövs om 50 år? Vem som kommer att använda dem? Blir världen bättre för att vi utvecklar vårt tekniska kunnande? L...

  Läs artikeln
 • Kort film om Lärande på KTH

  Publicerad 2018-09-14

  Lärande tillhör sedan januari 2018 institution på Skolan för industriell teknik och management (ITM) på KTH. Se prefekten Arnold Pears introducera Lär...

  Läs artikeln
 • Undervisning om klimatförändringar, i teknik

  Publicerad 2018-06-25
  Läs artikeln
 • Digitalt berättande

  Publicerad 2018-06-06

  I detta forskningsprojekt undersöks hur digital teknik kan stödja och engagera elever när de arbetar med berättande. Vi undersöker både hur digital te...

  Läs artikeln
 • Board games in secondary/higher education

  Publicerad 2018-04-24

  Projektet undersöker användningen av brädspel i undervisningen av hållbar utveckling i skolor och universitet. Målet är att få fram en plan för att fr...

  Läs artikeln
 • Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT

  Publicerad 2018-04-24

  Metodstudie med tema bedömning. Den kvantitativa bedömningsmetoden Adaptive comparative judgement (ACJ) kombineras med kognitiva matriser, Repertory g...

  Läs artikeln
 • Presentation Design and Video Production for Education and Teaching Online

  Publicerad 2018-03-07

  What do you need to think about in getting the best effect when you make filmed lectures online? A new user guide in the form of an e-handbook from KT...

  Läs artikeln
 • Teknikanvändningen från ett patientperspektiv

  Publicerad 2017-02-22

  Hur används informations- och kommunikationsteknologi (IKT) utifrån ett lärandeperspektiv i den situation som innefattar internetförmedlad kognitiv be...

  Läs artikeln
 • TalkMath

  Publicerad 2017-01-25

  Hur kan man möjliggöra inlärning av matematik obunden till tid och rum, utan att begränsa möjligheten till grupparbetsdeltagande eller studiehandledni...

  Läs artikeln
 • Blending Swedish - praktiknära forskning om blandad lärmiljö

  Publicerad 2016-09-26

  Blending Swedish är ett Nordplusprojekt som KTH genomför tillsammans med Islands universitet och Aalto universitet. Projektet undersöker hur man framg...

  Läs artikeln