Aktuellt vid Lärande på KTH

 • Lunch n’ learn – seminarieserie för den digitala läraren

  Syntolkning: Publik och föreläsning samt bild på smörgåsar
  Publicerad 2019-05-02

  Lärare av idag förväntas använda både fysiska och digitala miljöer i sin undervisning. Det finns gott om effektiva verktyg, och många lärare är nyfikn...

  Läs artikeln
 • Ny webbsida för e-lärande

  Publicerad 2019-04-18

  Är du lärare på KTH? Vill du veta mer om hur du använder e-lärande i dina kurser? Här är en helt nyutvecklad webbsida från förvaltningsobjekt E-lärand...

  Läs artikeln
 • Digital Champions dokumentärserie

  Publicerad 2019-04-18

  Är du intresserad av att få reda på hur andra fakultetskollegor använder E-learning i sitt klassrum? Vill du bli inspirerad av idéer om vilka verktyg ...

  Läs artikeln
 • Samarbete med Berättarministeriet uppmärksammas i KTH Magazine

  Stefan Stenbom i artikel från KTH Magazine om KTH och Berättarministeriet
  Publicerad 2018-10-05

  I ett projektsamarbete med stiftelsen Berättarministeriet undersöker Stefan Stenbom både hur digital teknik kan användas som en del av lärmiljön och h...

  Läs artikeln
 • Lyssna på podden Hej Framtid!

  Publicerad 2018-10-05

  Undrar du vilka tekniska lösningar behövs om 50 år? Vem som kommer att använda dem? Blir världen bättre för att vi utvecklar vårt tekniska kunnande? L...

  Läs artikeln
 • Kort film om Lärande på KTH

  Publicerad 2018-09-14

  Lärande tillhör sedan januari 2018 institution på Skolan för industriell teknik och management (ITM) på KTH. Se prefekten Arnold Pears introducera Lär...

  Läs artikeln
 • Undervisning om klimatförändringar, i teknik

  Publicerad 2018-06-25
  Läs artikeln
 • Digitalt berättande

  Publicerad 2018-06-06

  I detta forskningsprojekt undersöks hur digital teknik kan stödja och engagera elever när de arbetar med berättande. Vi undersöker både hur digital te...

  Läs artikeln
 • Board games in secondary/higher education

  Publicerad 2018-04-24

  Projektet undersöker användningen av brädspel i undervisningen av hållbar utveckling i skolor och universitet. Målet är att få fram en plan för att fr...

  Läs artikeln
 • Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT

  Publicerad 2018-04-24

  Metodstudie med tema bedömning. Den kvantitativa bedömningsmetoden Adaptive comparative judgement (ACJ) kombineras med kognitiva matriser, Repertory g...

  Läs artikeln
 • Presentation Design and Video Production for Education and Teaching Online

  Publicerad 2018-03-07

  What do you need to think about in getting the best effect when you make filmed lectures online? A new user guide in the form of an e-handbook from KT...

  Läs artikeln
 • Teknikanvändningen från ett patientperspektiv

  Publicerad 2017-02-22

  Hur används informations- och kommunikationsteknologi (IKT) utifrån ett lärandeperspektiv i den situation som innefattar internetförmedlad kognitiv be...

  Läs artikeln
 • TalkMath

  Publicerad 2017-01-25

  Hur kan man möjliggöra inlärning av matematik obunden till tid och rum, utan att begränsa möjligheten till grupparbetsdeltagande eller studiehandledni...

  Läs artikeln
 • Blending Swedish - praktiknära forskning om blandad lärmiljö

  Publicerad 2016-09-26

  Blending Swedish är ett Nordplusprojekt som KTH genomför tillsammans med Islands universitet och Aalto universitet. Projektet undersöker hur man framg...

  Läs artikeln
 • Hands-on i undervisning i datorprogrammering

  Publicerad 2016-02-17

  Hur främjar praktiska aktiviteter lärandet? Detta ska forskare inom utbildnings- och neurovetenskap på KTH, Uppsala universitet och University of East...

  Läs artikeln
 • Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda

  Publicerad 2015-08-06

  Kan man påverka elevers intresse för naturvetenskap genom nya sätt att tänka kring de naturvetenskapliga ämnena? Vad har naturvetare för uppfattning o...

  Läs artikeln
 • StARS – Organisatorisk respons och strategival i ett föränderligt högskolelandskap 1993-2013

  Publicerad 2015-05-17

  StARS-projektet behandlar universitetens nya situation, där de inte längre detaljstyrs men ändå förväntas identifiera gemensamma mål och strategier so...

  Läs artikeln
 • Elevers mobilanvändning i teknikundervisning

  Publicerad 2014-08-06

  På vilka sätt stödjer kontra inte stödjer elevernas användning av mobila enheter (mobiler och surfplattor) deras skolarbete i teknikämnet? Hur struktu...

  Läs artikeln
 • Hur påverkas lärares syn på ämnens innehåll när betyg och nationella prov införs

  Publicerad 2014-06-06

  Hur påverkas NO-undervisningen i de mellersta skolåren av att det införs betyg och nationella prov i skolår 6? Hur påverkar reformerna lärarnas uppfat...

  Läs artikeln