Till innehåll på sidan

Aktuellt vid Lärande på KTH

 • Dags för anmälan till två lärarfortbildningskurser

  ScratchStage
  Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab, CC BY-SA 2.5
  Publicerad 2021-03-29

  Kursen är tänkt att ges i deldistansform, med undervisning på KTH under fyra heldagar under terminen (tre av dessa är obligatoriska). Mellan träffarna...

  Läs artikeln
 • Webbinarier väcker forskningsintresse

  Provrör med vätska samt hand med en glödlampa i.
  Foto: Louis Reed och ThisisEngineering, Stockholms universitet.
  Publicerad 2021-03-02

  Vetenskapens Hus vill inspirera gymnasieelever att välja utbildningar inom naturvetenskap, teknik och matematik. Via deras populära forskningswebbinar...

  Läs artikeln
 • K-ULF - Lärare och forskare samverkar för ett stärkt forskningsprojekt tillsammans.

  K-ULF logo
  Publicerad 2021-03-02

  Huvudsyftet med Projektet Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning (K-ULF) är att öka forskning som sker i samverkan mellan lärosäten och...

  Läs artikeln
 • ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM

  Eva Hartell pratar med barnen
  Publicerad 2021-02-18

  Assessment of Transversal Skills in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) är ett innovativt projekt som genomförs i åtta EU-länder o...

  Läs artikeln
 • Fina insatser från studenterna inom Avancerad tjänstedesign!

  Publicerad 2021-02-08

  Studenterna hade en ovanlig uppgift från oss på Lärande

  Läs artikeln
 • Kommunikationskurs klargör nyttan med egna forskningen

  Grafik: megafon
  Publicerad 2020-12-22

  Allt fler forskare förstår vikten av att kunna kommunicera sin forskning med sin omvärld. På kursen Communicating Research Beyond the Academy får du s...

  Läs artikeln
 • Call for Papers - 8:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

  Publicerad 2020-11-30

  Skicka in bidrag och anmäl dig – det finns flera olika sätt att sprida och ta dela av erfarenheter och kunskap.

  Läs artikeln
 • Informing designs for learning when shifting to digital

  Publicerad 2020-11-26

  "Mitt bästa råd till lärare som övergår till digitala under dessa Covid-tider är att ta en stund och titta på 'vad som är känt' och att kontinuerligt ...

  Läs artikeln
 • Synen på prestationsmått varierar inom akademin

  Universitetsläraren logo
  Publicerad 2020-11-26

  Johan Söderlind intervjuad av Universitetsläraren

  Läs artikeln
 • PhD position Engineering Education Policy and Management open

  Publicerad 2020-11-16
  Läs artikeln
 • ”Digitaliseringen måste drivas av lärare”

  Bild på social robot med lärplatta i handen.
  Foto: Alex Knight på Unsplash
  Publicerad 2020-10-07

  En pandemi blev det som fick de flesta av oss att verkligen ta oss an digitala verktyg. För många av landets lärare blev det ett måste för att kunna b...

  Läs artikeln
 • TeaEdu4CT projekt - Computational thinking

  Publicerad 2020-09-30

  Projektets mål är att utveckla innovativa utbildningsmetoder för praktisk STEAM-utbildning (Science, Technology, Engineering, Art, Math) som baseras p...

  Läs artikeln
 • Ett europeiskt campus UNITE!

  UNITE! logo University Network for Innovation, Technology and Engineering
  Publicerad 2020-09-25

  Som en del av ett utbildning och forskningsinitiativ finansierar EU-kommissionen ett konsortium med framstående universitet med tekniskt fokus. Insti...

  Läs artikeln
 • Stefan Hrastinski om lärande på distans

  Porträtt av Stefan Hrastinski
  Publicerad 2020-09-17
  Läs artikeln
 • Ny bok om tekniska universitet

  Bokomslag som heter Technical Universities
  Publicerad 2020-09-02
  Läs artikeln
 • Avhandling om Professional Support Staff at Higher Education Institutions: Navigating Ambiguities in

  Publicerad 2020-08-31

  Den 28 augusti försvarade Malin Ryttberg sin doktorsavhandling

  Läs artikeln
 • ”Learning glass” lyfter distansundervisningen

  Frida Svelander undervisar i matematik och spelar här in en video med hjälp av learning glass. Foto: Amir Mehdi Rezaei
  Publicerad 2020-08-14

  I en studio på KTH laborerar man med videoinspelningar där föredragshållaren kan anteckna på en glasskiva. Med en air av magi lyfter ”Learning glass” ...

  Läs artikeln
 • Humanister mest kritiska till prestationsmätning

  Publicerad 2020-08-14

  Johan Söderlind och Lars Geschwind har publicerat artikeln Disciplinary Differences in Academics’ Perceptions of Performance Measurement at Nordic Uni...

  Läs artikeln
 • Utvärdering av titeln Excellent lärare vid SLU

  Publicerad 2020-08-14

  Lars Geschwind och Kristina Edström har på SLU:s rektors uppdrag gjort en utvärdering av titeln Excellent lärare, som infördes vid lärosätet år 2014.

  Läs artikeln
 • Analys av inspelen till forskningspropositionen

  Publicerad 2020-08-14

  Lars Geschwind och Stefan Lundborg har på uppdrag av SUHF gjort en analys av inspelen till forskningspropositionen.

  Läs artikeln