Till innehåll på sidan

Universitetet Gemeinschaft and Gesellschaft

Unsplash.com
Publicerad 2022-05-04

Författarna använder Tönnies dubbla begrepp Gemeinschaft och Gesellschaft för att analysera vad akademiker i början av sin karriär gick igenom när de rekryterades som biträdande professorer för att få anställning.

Akademiker i början av karriären om konkurrens, samarbete och prestationskrav