Till innehåll på sidan

Publikation om studieavgifter som styrmedel för internationalisering

The case of Sweden, European Journal of Higher Education

European Journal of Higher Education bok omslag
Publicerad 2021-11-12

Den här artikeln belyser några utmaningar som internationaliseringen väcker för beslutsfattare när det gäller offentlig finansiering av högre utbildning i en välfärdsstat genom att undersöka policy logikerna för att införa studieavgifter för internationella studenter i Sverige 2011.

Finansieringen av högre utbildning

De flesta europeiska länder finansierar Högre utbildning huvudsakligen med offentliga medel, med inga eller låga terminsavgifter. Traditionellt välfärdsstater med gratis undervisning som de nordiska länderna har dock infört höga studieavgifter under de senaste decennierna, begränsade till internationella studenter (Nordic Council of Ministers 2013).

Läs hela artikeln: Exploring tuition fees as a policy instrument of internationalisation in a welfare state – the case of Sweden (engelska)


Hans Lundin & Lars Geschwind (2021) Exploring tuition fees as a policy instrument of internationalisation in a welfare state – the case of Sweden, European Journal of Higher Education, DOI: 10.1080/21568235.2021.1994867

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2021-11-12