Till innehåll på sidan

Mekatronik och Inbyggda styrsystem

Forskningen inom Mekatronik och Inbyggda styrsystem koncentreras på utveckling av metoder och verktyg för modellbaserad konstruktion och utveckling av avancerade mekatroniska system.

Robot

Nyckelområden för forskning

Vårt långsiktiga mål inom metoder och verktyg för modellbaserad utveckling av mekatroniska system är att kunna tillhandahålla en "verktygslåda" där mekatroniska strukturer, sensorer och ställdon, reglerfunktioner och inbyggda system kan modelleras, syntetiseras och analyseras i en integrerad process.

Mer tillämpad forskning sker i områden som fordonsteknik, hybridteknik och inbyggda system, robotik och manipulation, haptik för medicinska ändamål och skogsmaskiner.

Med KTH som plattform erbjuder vi en stark, djup och bred akademisk kompetens. Vi har starka kopplingar till både industri inom flera fält samt akademisk samverkan med många universitet runt i världen.

Utbildning

Vi erbjuder ett flertal kurser i mekatronik, inbyggda system, tillämpad reglerteknik och elektroteknik. Utveckling av mekatroniska system karaktäriseras ofta av stora projekt, många inblandade discipliner, omfattande samarbete och kräver kvalificerad organisering och ledning. Många av våra kurser är därför projekt- och problemorienterade för att erbjuda reallistisk träning i professionellt utvecklingsarbete. Vi erbjuder ett komplett ”spår” i mekatronik inom det tvååriga masterprogrammet Industriell Produktutveckling.

Enhetschef

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2020-06-12