Till innehåll på sidan

Robotkonstruktion

Ingenjörer och designers inom området robotdesign har ett holistiskt mekatroniskt synsätt och tar hänsyn till faktorer som robotens avsedda funktion, fysiska form och struktur, rörelse och autonomi. Vi använder integrerade sensorer och tillämpad AI för att designa, utveckla och styra robotsystem.

Innehållsansvarig:vickid@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2023-10-03