Till innehåll på sidan

Forskning inom mekatronik

Det finns fyra huvudsakliga forskningsområden inom enheten för mekatronik och inbyggda system. Forskningsgrupper är knutna till de olika områdena.

Inbyggda system

Forskningsområden

Läs mer om de olika forskningsområdena och om aktuella projekt:

Pålitliga cyberfysiska system

I takt med att maskiner blir alltmer elektrifierade, automatiserade och mjukvarudrivna är det viktigt att säkerställa att de är tillförlitliga. Vi har över 40 års erfarenhet av Cyber-Physical Systems. Tillsammans formar vi en framtid med högautomatiserade, uppkopplade och samverkande maskiner som drivs av programvara och artificiell intelligens.

Modellbaserad ingenjörsmetodik

Vår forskning fokuserar på att använda modern modellbaserad systemteknik (MBSE) för integrerad design, analys och kontroll av mekatroniska system, inklusive arkitektur-, krav-, beteende-, simulerings- och analysmodeller, tillsammans med integration av modelleringsverktyg.

Robotkonstruktion

Ingenjörer och designers inom området robotdesign har ett holistiskt mekatroniskt synsätt och tar hänsyn till faktorer som robotens avsedda funktion, fysiska form och struktur, rörelse och autonomi. Vi använder integrerade sensorer och tillämpad AI för att designa, utveckla och styra robotsystem.

Autonoma system

Vi skapar oberoende system – inklusive självkörande bilar, drönare och robotar – med tillämpningar inom tillverkning och transport. Viktiga utmaningar är att uppfatta omgivningen, fatta beslut, interagera med människor på ett säkert sätt samt anpassa sig till dynamiska miljöer med ofullständig eller osäker information.

Innehållsansvarig:vickid@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2023-10-03