Till innehåll på sidan

Modellbaserad ingenjörsmetodik

Vår forskning fokuserar på att använda modern modellbaserad systemteknik (MBSE) för integrerad design, analys och kontroll av mekatroniska system, inklusive arkitektur-, krav-, beteende-, simulerings- och analysmodeller, tillsammans med integration av modelleringsverktyg.

Innehållsansvarig:vickid@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2023-10-03