Industriell ekonomi, civilingenjör 300 hp

Med en civilingenjörsexamen inom Industriell ekonomi kan du kombinera djup kunskap inom ett teknikområde med avancerade industriella ekonomikunskaper. Därmed är du utbildad för att arbeta med teknikbaserad affärsutveckling, inom både etablerade och framväxande industrier. Du har breda internationella karriärmöjligheter och typiska arbetsuppgifter för en civilingenjör inom Industriell ekonomi är som teknik- och managementkonsult, projektledare, produktutvecklare, analytiker, portföljförvaltare och entreprenör.

15 mars 2018: Anmälan öppnar
16 april 2018: Anmälan stänger
12 juli 2018: Antagningsbesked 1
27 juli 2018: Sista svarsdag
2 augusti 2018: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2018: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2018: Programstart

Anmälan stängd

Anmälan till höstterminen 2017 är stängd

Examen: Civilingenjör, kandidat, master
Utlandsstudier: Information om utlandsstudier för Industriell ekonomi
Längd: 5 år heltid, 300 högskolepoäng
Plats: KTH Campus, Stockholm
Tillhör ämnesområdet: Maskinteknik, industriell teknik och ekonomi​​​​​​​​​​​​​​

Särskild behörighet: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Mer om behörighet

Statistik HT-16: BI: 21.83, BIEX: 21.30, BII: 20.99, HP: 1.70, T10: 210, T20: 90

  • BI:sökanden med gymnasiebetyg utan komplettering
  • BII:sökanden med gymnasiebetyg med komplettering
  • BF: sökanden med studieomdömen från folkhögskola
  • HP:sökanden med resultat från högskoleprov
  • SA: sökanden som skickat in sen anmälan

Läs mer om andra urvalsgrupper

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svl@itm.kth.se

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
Fråga oss om studier

Överblick över utbildning

Matematik
Fysik
Exjobb/ projektarb.
Industriell ekonomi
Programmering
Teknikinriktning
Diagrammet är gjort utifrån de tre första utbildningsåren. Därefter väljer du ett masterprogram som avslutning på utbildningen.
Jämför med annat program

Industriell ekonomi 300 hp

Ämnet industriell ekonomi handlar om att kombinera teoretisk och praktisk kunskap om ledning av innovation, produktion och marknadsföring i etablerade och framväxande industrier. Den naturliga utgångspunkten för både utbildning och forskning är därmed organisationen (företaget/ avdelningen/projektet) och dess verksamhet. Utmärkande för kurserna i industriell ekonomi är därför att de behandlar frågor där teknisk och ekonomisk kompetens behövs för att lösa problem ur ett industriellt perspektiv.

Denna utbildning betonar integrationen av teknik, ekonomi och ledarskap samt förmågan att kommunicera och samarbeta i skärningen mellan olika kompetenser. Därför läser du kurser inom industriell ekonomi och teknik/naturvetenskap parallellt under hela utbildningen. Under årskurs 2 väljer du en teknikinriktning där du får möjlighet att specialisera dig. Dessutom kommer du också läsa programspecifika kurser som lägger stor vikt vid samspelet mellan teknisk problemlösning och ekonomiskt sammanhang.

Under utbildningen har du stor möjlighet att använda de valfria poängen till att profilera dig ytterligare inom de områden som intresserar dig. Du har mycket goda möjligheter till utbytesstudier genom KTH:s samarbeten med universitet runt om i världen. Under utbildningen ska alla genomföra två examensarbeten, dels ett på grundnivå i årskurs tre och dels ett på avancerad nivå i årskurs fem.

Kurser

Jobbet och framtiden

Som civilingenjör inom Industriell ekonomi har du många intressanta karriärmöjligheter. Ditt arbete kommer med all sannolikhet inriktas på teknikbaserad affärsutveckling inom både etablerade och framväxande industrier. I centrum står då utveckling och organisering av effektiv industriell verksamhet, lönsamma teknikbaserade affärer samt hur man skapar förutsättningar för innovation, utveckling och tillväxt. Genom din förmåga att kunna kombinera djup teknisk kunskap med avancerade industriella ekonomikunskaper har du förutsättningar att lösa komplexa problem utifrån flera olika perspektiv. Många studenter får därför efter avslutad utbildning ledarpositioner av olika slag.

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Rui Liang, KTH-student

"Möjligheten till att skapa kontakter med näringslivet är stora."

Studenter berättar​​​​​​​

* Ändringar kan ske i programmet. 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp