Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningar
Jämför fler utbildningar
Jämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Industriell ekonomi 300 hp

Byt
Matematik

• Algebra och geometri
• Differentialekvationer I
• Envariabelanalys
• Flervariabelanalys
• Sannolikhetsteori och statistik

Fysik

• Elektromagnetism och vågrörelselära
• Mekanik

Programmering

• Programmeringsteknik och Matlab

Industriell ekonomi

• Finansiering
• Industriell ekonomistyrning för I
• Industriell marknadsföring för I
• Personal-och arbetsledning
• Industriell projektledning för I
• Industriell verksamhetsledning för I
• Introduktion till industriell ekonomi
• Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys
• Nationalekonomi för I

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete

Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 19%
Fysik 4%
Programmering 4%
Industriell ekonomi 32%
Valbar kurs eller inriktning 32%
Projekt/Examensarbete 9%

Inriktningar

Under andra året på Industriell ekonomi 300 hp väljer du en av följande inriktningar:
• Datateknik
• Energisystem och hållbar utveckling
• Produkt- och produktionsutveckling
• Tillämpad matematik

Årskurs 4-5: Avancerad nivå

Studierna på avancerad nivå, i årskurs fyra och fem, sker inom ramen för masterprogrammet Industrial Engineering and Management (Industriell ekonomi). Då specialiserar du dig ytterligare inom din teknikinriktning.

Jämför med en annan utbildning

Open program selection