Industriell ekonomi, civilingenjör 300 hp

Med en civilingenjörsexamen inom Industriell ekonomi kan du kombinera djup kunskap inom ett teknikområde med avancerade kunskaper i ekonomi och management. Därmed är du utbildad för att arbeta med teknikbaserad affärsutveckling, inom både etablerade och framväxande industrier. Du har breda internationella karriärmöjligheter och typiska arbetsuppgifter för en civilingenjör inom Industriell ekonomi är projektledare, affärsoch produktutvecklare, analytiker, teknikoch managementkonsult eller entreprenör.

Examen: Civilingenjör, kandidat, master
Utlandsstudier: Information om utlandsstudier för Industriell ekonomi
Längd: 5 år heltid, 300 högskolepoäng
Plats: KTH Campus, Stockholm
Tillhör ämnesområdet: Maskinteknik, industriell teknik och ekonomi​​​​​​​​​​​​​​

Särskild behörighet: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Mer om behörighet

Statistik HT-17: BI: 21.45, BII: 21.60, HP: 1.65, T10: 205, T20: 95

  • BI:sökanden med gymnasiebetyg utan komplettering
  • BII:sökanden med gymnasiebetyg med komplettering
  • BF: sökanden med studieomdömen från folkhögskola
  • HP:sökanden med resultat från högskoleprov
  • SA: sökanden som skickat in sen anmälan

Läs mer om andra urvalsgrupper

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svl@itm.kth.se

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
Fråga oss om studier

Överblick över utbildning

Matematik
Fysik
Exjobb/ projektarb.
Industriell ekonomi
Programmering
Teknikinriktning
Diagrammet är gjort utifrån de tre första utbildningsåren. Därefter väljer du ett masterprogram som avslutning på utbildningen.
Jämför med annat program

Industriell ekonomi 300 hp

Ämnet industriell ekonomi handlar om att kombinera teoretiska och praktiska kunskaper i ledning av innovation, produktion och marknadsföring. Den naturliga utgångspunkten för både utbildning och forskning är därför olika typer av teknikintensiva verksamheter och dessas värdeskapande processer. Utmärkande för kurserna i industriell ekonomi är att de behandlar frågor där teknisk och ekonomisk kompetens behövs för att lösa problem ur ett industriellt perspektiv.

Denna utbildning betonar integrationen av teknik, ekonomi och management samt förmågan att kommunicera och samarbeta i skärningen mellan olika kompetenser. Därför läser du kurser inom industriell ekonomi/management och teknik/naturvetenskap parallellt under hela utbildningen. Under årskurs två väljer du en teknikinriktning där du får möjlighet att specialisera dig. Dessutom kommer du också läsa programspecifika kurser som lägger stor vikt vid samspelet mellan teknisk problemlösning och ekonomiskt sammanhang.

Under utbildningen har du stor möjlighet att använda de valfria poängen till att profilera dig ytterligare inom de områden som intresserar dig. Du har mycket goda möjligheter till utbytesstudier genom KTH:s samarbeten med universitet runt om i världen. Under utbildningen ska alla genomföra två examensarbeten, dels ett på grundnivå i årskurs tre och dels ett på avancerad nivå i årskurs fem.

Kurser

Jobbet och framtiden

Som civilingenjör inom Industriell ekonomi har du många intressanta karriärmöjligheter. Ditt arbete kommer med all sannolikhet inriktas på teknikbaserad affärsutveckling inom både etablerade och framväxande industrier. I centrum står då utveckling och organisering av effektiv industriell verksamhet, lönsamma teknikbaserade affärer samt hur man skapar förutsättningar för innovation, utveckling och tillväxt. Genom din förmåga att kunna kombinera djup teknisk kunskap med avancerade ekonomikunskaper har du förutsättningar att lösa komplexa problem utifrån flera olika perspektiv. Många studenter får därför efter avslutad utbildning olika typer av ledningspositioner.

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Aleks, KTH-student

"KTH kändes givet, älskar storstäder och KTH är Sveriges bäst rankade tekniska universitet."

Studenter berättar​​​​​​​

* Ändringar kan ske i programmet. 

Få aktuell information om utbildningsprogrammet och en inblick i livet som student direkt till din mail.

Till sidans topp