Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Industriell ekonomi, civilingenjör, 300 hp

Civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi är en ingenjörsutbildning inom teknik och management som ger en eftertraktad kompetens i affärs- och verksamhetsutveckling. Den tekniska kunskap du får med dig ger dig en spets i att förstå utveckling av hållbara innovationer. Efter examen är du väl rustad för en karriär i näringsliv och offentlig förvaltning.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildningens första tre år

Matematik 19%
Fysik 4%
Programmering 4%
Industriell ekonomi 32%
Valbar kurs eller inriktning 32%
Projekt/Examensarbete 9%
Jämför med annat program

Jämför med annat program  

Möjligheter med industriell ekonomi

Förståelse för hur teknik och ekonomi samverkar är centralt för att utveckla samhället i en hållbar riktning. Nya affärsidéer, produkter och tekniska lösningar har potential att driva utvecklingen framåt, men det behövs också förutsättningar för kreativitet, utveckling och långsiktig effektivitet. Förståelse för hur teknikutvecklingen kan ligga till grund för framgångsrika affärer är en nyckel i innovationsprocessen. För att lyckas med detta är en ingenjörsutbildning i industriell ekonomi ett exceptionellt redskap. 

Utbildning

Industriell ekonomi ger dig förståelse för samspelet mellan teknik, människa och marknad. Du läser kurser inom industriell ekonomi och teknik parallellt och får därigenom djup förståelse för kommunikation och samarbeten över områdesgränserna. Under årskurs två väljer du teknikinriktning inom något av områdena:

  • datateknik,
  • energisystem och hållbar utveckling,
  • produkt- och produktionsutveckling eller
  • tillämpad matematik.

Studierna på avancerad nivå, i årskurs fyra och fem, sker inom ramen för masterprogrammet Industrial Engineering and Management (Industriell ekonomi). Då specialiserar du dig ytterligare inom din teknikinriktning. Du har stor möjlighet att använda de valfria poängen till att profilera dig ytterligare inom de områden som intresserar dig.

Årskursbeskrivning år 1-3 och specialiseringar år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Jobb och framtid

Som civilingenjör inom Industriell ekonomi har du många intressanta karriärmöjligheter. Utbildningen förbereder dig på att jobba med affärs- och verksamhetsutveckling inom teknikområdet med ett helhetsperspektiv på hur företag fungerar. Förmågan att förstå kopplingen mellan teknik, omvärld och strategi gör att du kan jobba med att bedöma ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av nya tekniska lösningar. Det är vanligt att arbeta med att leda projekt eller effektivisera produktionen i teknikintensiva verksamheter.

Typiska roller för en civilingenjör från Industriell ekonomi är projektledare, affärs- och produktutvecklare, analytiker eller entreprenör. Sverige är världsledande på innovationsområdet och har många spännande företag du kan jobba för. Utbildningen gör dig mycket attraktiv på arbetsmarknaden och ger dig stora möjligheter att arbeta internationellt. Om du vill starta ett eget företag har du bra förutsättningar även för det.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

Industriell ekonomi för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling. En viktig färdighet du får lära dig är att hantera målen i sin helhet och lösa målkonflikter.

Du lär dig att använda kunskaper inom teknik och ekonomi för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt, anständiga livs- och arbetsvillkor samt bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet. Du kan också använda kunskaperna till att jobba med innovationer som minskar miljö- och klimatpåverkan.

Mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, står i centrum för utbildningen. Vilka enskilda mål som fokuseras på kan också bero på vilken teknikinriktning du väljer. Inriktning energisystem och hållbarhet är t.ex. explicit fokuserad på hållbarhetsaspekter i flera olika dimensioner.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät)

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen varvar traditionella föreläsningar och övningar med olika praktiska utvecklingsprojekt, vilka ofta sker i grupp så att du tränar dina förmågor för professionellt samarbete och kommunikation. All undervisning sker vid KTH:s huvudcampus vid Valhallavägen.

Under de första tre åren sker undervisningen på svenska. Undervisningen på masternivå, de två sista åren, sker på engelska och då läser du ofta specialiserade kurser tillsammans med internationella studenter.

Lärare berättar: "Bli ingenjören som ser affären i tekniken"

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Industriell ekonomi tillhör du Sektionen för Industriell ekonomi. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Sektionen för Industriell ekonomis hemsida

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Ungefär hälften av alla studenter på utbildningen i Industriell ekonomi väljer att tillbringa minst en termin utomlands, i exempelvis Asien, Australien eller Nord- och Sydamerika. Vanligtvis genomförs utbytesstudier under år fyra. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Borggården. KTH Campus.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-11