Till innehåll på sidan

Industriell ekonomi, civilingenjör 300 hp

Civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi är en ingenjörsutbildning inom teknik och management som ger en eftertraktad kompetens i affärs- och verksamhetsutveckling. Den tekniska kunskap du får med dig ger dig en spets i att förstå utveckling av hållbara innovationer. Efter examen är du väl rustad för en karriär i näringsliv och offentlig förvaltning.

Ikoner som illustrerar IT-lösningar och hållbara innovationer.

Viktiga datum

15 mars 2021: Anmälan öppnar
15 april 2021: Anmälan stänger
5 juli 2021: Sista kompletteringsdag om du har pågående gymnasiestudier *
16 juli 2021: Antagningsbesked 1
23 juli 2021: Sista svarsdag
29 juli 2021: Antagningsbesked 2
16 augusti 2021: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2021: Programstart

* övriga sökanden ska komplettera i samband med anmälan.

Överblick över utbildning

Matematik 19%
Fysik 4%
Programmering 4%
Industriell ekonomi 32%
Valbar kurs eller inriktning 32%
Projekt/Examensarbete 9%
Jämför med annat program

Jämför med annat program  

Möjligheter med industriell ekonomi

Förståelse för hur teknik och ekonomi samverkar är centralt för att utveckla samhället i en hållbar riktning. Nya affärsidéer, produkter och tekniska lösningar har potential att driva utvecklingen framåt, men det behövs också förutsättningar för kreativitet, utveckling och långsiktig effektivitet. Förståelse för hur teknikutvecklingen kan ligga till grund för framgångsrika affärer är en nyckel i innovationsprocessen. För att lyckas med detta är en ingenjörsutbildning i industriell ekonomi ett exceptionellt redskap. 

Utbildning

Industriell ekonomi ger dig förståelse för samspelet mellan teknik, människa och marknad. Du läser kurser inom industriell ekonomi och teknik parallellt och får därigenom djup förståelse för kommunikation och samarbeten över områdesgränserna. Under årskurs två väljer du teknikinriktning inom något av områdena:

  • datateknik,
  • energisystem och hållbar utveckling,
  • produkt- och produktionsutveckling eller
  • tillämpad matematik.

Studierna på avancerad nivå, i årskurs fyra och fem, sker inom ramen för masterprogrammet Industrial Engineering and Management (Industriell ekonomi). Då specialiserar du dig ytterligare inom din teknikinriktning. Du har stor möjlighet att använda de valfria poängen till att profilera dig ytterligare inom de områden som intresserar dig.

Årskursbeskrivning år 1-3 och specialiseringar år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Webbinarium, Industriell ekonomi

Se vårt webbinarium från Industriell ekonomi. Webbinariet fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Jobb och framtid

Som civilingenjör inom Industriell ekonomi har du många intressanta karriärmöjligheter. Utbildningen förbereder dig på att jobba med affärs- och verksamhetsutveckling inom teknikområdet med ett helhetsperspektiv på hur företag fungerar. Förmågan att förstå kopplingen mellan teknik, omvärld och strategi gör att du kan jobba med att bedöma ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av nya tekniska lösningar. Det är vanligt att arbeta med att leda projekt eller effektivisera produktionen i teknikintensiva verksamheter.

Typiska roller för en civilingenjör från Industriell ekonomi är projektledare, affärs- och produktutvecklare, analytiker eller entreprenör. Sverige är världsledande på innovationsområdet och har många spännande företag du kan jobba för. Utbildningen gör dig mycket attraktiv på arbetsmarknaden och ger dig stora möjligheter att arbeta internationellt. Om du vill starta ett eget företag har du bra förutsättningar även för det.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

Industriell ekonomi för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling. Störst fokus ligger på målen om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Jämställdhet samt Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Du lär dig att använda kunskaper inom teknik och ekonomi för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt, ökad jämställdhet, social mångfald samt anständiga livs- och arbetsvillkor. Du kan också använda kunskaperna till att jobba med innovation som minskar miljö- och klimatpåverkan.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät)

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen varvar traditionella föreläsningar och övningar med olika praktiska utvecklingsprojekt, vilka ofta sker i grupp så att du tränar dina förmågor för professionellt samarbete och kommunikation. All undervisning sker vid KTH:s huvudcampus vid Valhallavägen.

Under de första tre åren sker undervisningen på svenska. Undervisningen på masternivå, de två sista åren, sker på engelska och då läser du ofta specialiserade kurser tillsammans med internationella studenter.

Lärare berättar: "Bli ingenjören som ser affären i tekniken"

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Industriell ekonomi tillhör du Sektionen för Industriell ekonomi. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Sektionen för Industriell ekonomis hemsida

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Ungefär hälften av alla studenter på utbildningen i Industriell ekonomi väljer att tillbringa minst en termin utomlands, i exempelvis Asien, Australien eller Nord- och Sydamerika. Vanligtvis genomförs utbytesstudier under år fyra. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration på campus

Därför KTH

Välkommen till KTH! Här nämner vi några anledningar till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss.

KTH:s bibliotek

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Prenumerera på oss

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.