Till innehåll på sidan

Industriell ekonomi, civilingenjör 300 hp

Civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi är en ingenjörsutbildning inom teknik och management som ger en eftertraktad kompetens i affärs- och verksamhetsutveckling. Den tekniska kunskap du får med dig ger dig en spets i att förstå utveckling av hållbara innovationer. Efter examen är du väl rustad för en karriär i näringsliv och offentlig förvaltning.

Ikoner som illustrerar IT-lösningar och hållbara innovationer.

Viktiga datum

16 mars 2020: Anmälan öppnar
15 april 2020: Anmälan stänger
9 juli 2020: Antagningsbesked 1
24 juli 2020: Sista svarsdag
30 juli 2020: Antagningbesked 2
10 augusti 2020: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2020: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik19%
Fysik4%
Programmering4%
Industriell ekonomi32%
Valbar kurs eller inriktning32%
Projekt/Examensarbete9%
Jämför med annat program

Möjligheter med industriell ekonomi

Förståelse för hur teknik och ekonomi samverkar är centralt för att utveckla samhället i en hållbar riktning. Nya affärsidéer, produkter och tekniska lösningar har potential att driva utvecklingen framåt, men det behövs också förutsättningar för kreativitet, utveckling och långsiktig effektivitet. Förståelse för hur teknikutvecklingen kan ligga till grund för framgångsrika affärer är en nyckel i innovationsprocessen. För att lyckas med detta är en ingenjörsutbildning i industriell ekonomi ett exceptionellt redskap. 

Utbildning

Industriell ekonomi ger dig förståelse för samspelet mellan teknik, människa och marknad. Du läser kurser inom industriell ekonomi och teknik parallellt och får därigenom djup förståelse för kommunikation och samarbeten över områdesgränserna. Under årskurs två väljer du teknikinriktning inom något av områdena:

  • datateknik,
  • energisystem och hållbar utveckling,
  • produktframtagning eller
  • tillämpad matematik.

Studierna på avancerad nivå, i årskurs fyra och fem, sker inom ramen för masterprogrammet Industrial Engineering and Management (Industriell ekonomi). Då specialiserar du dig ytterligare inom din teknikinriktning. Du har stor möjlighet att använda de valfria poängen till att profilera dig ytterligare inom de områden som intresserar dig.

Årskursbeskrivning år 1-3 och specialiseringar år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Webbinarium, Industriell teknik och management

Se webbinariet som Skolan för industriell teknik och management höll nu i mars. Webbinariet fokuserar på att besvara på frågor kring skolans utbildningar.

Industriell ekonomi för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling. Störst fokus ligger på målen om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Jämställdhet samt Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Du lär dig att använda kunskaper inom teknik och ekonomi för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt, ökad jämställdhet, social mångfald samt anständiga livs- och arbetsvillkor. Du kan också använda kunskaperna till att jobba med innovation som minskar miljö- och klimatpåverkan.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät)

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen varvar traditionella föreläsningar och övningar med olika praktiska utvecklingsprojekt, vilka ofta sker i grupp så att du tränar dina förmågor för professionellt samarbete och kommunikation. All undervisning sker vid KTH:s huvudcampus vid Valhallavägen.

Under de första tre åren sker undervisningen på svenska. Undervisningen på masternivå, de två sista åren, sker på engelska och då läser du ofta specialiserade kurser tillsammans med internationella studenter.

Lärare berättar: "Bli ingenjören som ser affären i tekniken" ​​​​​​​

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Ungefär hälften av alla studenter på utbildningen i Industriell ekonomi väljer att tillbringa minst en termin utomlands, i exempelvis Asien, Australien eller Nord- och Sydamerika. Vanligtvis genomförs utbytesstudier under år fyra. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Jobb och framtid

Som civilingenjör inom Industriell ekonomi har du många intressanta karriärmöjligheter. Utbildningen förbereder dig på att jobba med affärs- och verksamhetsutveckling inom teknikområdet med ett helhetsperspektiv på hur företag fungerar. Förmågan att förstå kopplingen mellan teknik, omvärld och strategi gör att du kan jobba med att bedöma ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av nya tekniska lösningar. Det är vanligt att arbeta med att leda projekt eller effektivisera produktionen i teknikintensiva verksamheter.

Typiska roller för en civilingenjör från Industriell ekonomi är projektledare, affärs- och produktutvecklare, analytiker eller entreprenör. Sverige är världsledande på innovationsområdet och har många spännande företag du kan jobba för. Utbildningen gör dig mycket attraktiv på arbetsmarknaden och ger dig stora möjligheter att arbeta internationellt. Om du vill starta ett eget företag har du bra förutsättningar även för det.

Alumner berättar ​​​​​​​

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé ​​​​​​​

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

​​​​​​​ Studenter berättar ​​​​​​​

Ställ frågor till en KTH-student

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration på campus

Därför KTH

Välkommen till KTH. Här nämner vi några orsaker till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss på KTH.

KTH:s bibliotek

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Ikon med mobiltelefon och brev. Grafisk illustration.

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.