Information om anmälan och antagning

Här hittar du information om sökvägarna till KTH:s program, kurser för fristående studerande och senare del av program.

Kontakta oss

Antagningsgruppen på KTH
08-790 9440, må 13-14, tis-tors 10.00-11.00
info@kth.se

Frågor om din anmälan på antagning.se
www.antagning.se  med e-postformulär eller 0771-550 720, må-fre kl 9-16

Så här anmäler du dig

Anmälan till KTH:s utbildningar görs på antagning.se .

Anmälan till internationella masterprogram

KTH har ett brett utbud av engelskspråkiga mastersprogram.

Mer information om masterprogram på engelska

Anmälan till kurser för fristående studerande

KTH erbjuder kurser för fristående studerande inom en rad olika områden.

Anmälan till kurser för fristående studerande

Anmälan till senare del av program (civil- och högskoleingenjör och kandidatprogram)

Anmälan till senare del av civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, och kandidatprogram görs på antagning.se .

Senare del av civil- och högskoleingenjör/kandidatprogram

Anmälan och personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av KTH vid behörighetsprövning, meritvärdering, urval och antagning. Regler om hur registret ska föras finns i Förordningen om redovisning av studier mm vid universitet och högskolor (1993:1153). Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har alla som finns i KTHs register rätt att få information om vilka uppgifter som registrerats. Ansökan om registerutdrag måste vara skriftlig och egenhändig undertecknad. Ansökan skickas till:
 
KTH
Att: Personuppgiftsombud
Brinellvägen 8
100 44 Stockholm
 
Du har rätt att begära att personuppgifter korrigeras, blockeras eller avlägsnas om de inte behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter om dig som är allmänna handlingar i antagningsregistret lämnas enligt offentlighetsprincipen ut om de efterfrågas.

Anmälnings- och studieavgifter

Som svensk medborgare behöver du varken betala anmälnings- eller studieavgift. Bor du inte längre i Sverige behöver du inte betala avgifter, men däremot kommer du att behöva bekräfta ditt medborgarskap för att vara avgiftsbefriad.

Läs mer om vad som gäller kring anmälnings- och studieavgifter

Antagningsordning

För det detaljerade regelverk som styr antagning vid KTH, se antagningsordningen nedan.

Antagningsordning 2019 (pdf 305 kB)