Till innehåll på sidan

Reserverad plats efter Teknisk basutbildning

Slutförd utbildning inom Teknisk basutbildning på KTH ger dig möjlighet att söka särskilt reserverade platser till KTH:s ingenjörsutbildningar samt ämneslärarutbildningen. Med din reserverade plats deltar du i en särskild urvalsgrupp till respektive utbildning efter att du anmält dig enligt instruktion på den här sidan.

Om du klarat basutbildningens kurser har du en reserverad plats på någon av KTH:s ingenjörsutbildningar eller ämneslärarutbildningen med inriktning mot teknik.

Med din reserverade plats deltar du i en särskild urvalsgrupp till respektive utbildning.

Det finns totalt tillräckligt antal reserverade platser, men bara ett visst antal på varje program, så det är inte säkert att du kan få en plats på just det program du helst vill. Du konkurrerar med andra studenter med reserverad plats, där urvalet baseras på dina betyg från basåret.

Reserverade platser för Tekniskt basår eller Teknisk bastermin

Du som slutfört Tekniskt basår 60 fup eller Tekniskt basår, termin 2, 30 fup har en reserverad plats till KTH:s civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar samt Ämneslärarutbildning 7-9, med inriktning mot teknik, 270 hp.

För de som gått Tekniskt basår eller Teknisk bastermin avsätts minst hälften av de reserverade platserna inom civilingenjörsutbildningarna.

Du kan också nyttja din reserverad plats till civilingenjörsutbildningen Teknisk kemi 300 hp, Mittuniversitet .

Läs mer om hur du nyttjar din reserverade plats för just Teknisk kemi, Mittuniversitet.

Reserverade platser för Tekniskt basår, inriktning högskoleingenjör

Du som slutfört Tekniskt basår, inriktning högskoleingenjör 60 fup har en reserverad plats till KTH:s högskoleingenjörsutbildningar samt Ämneslärarutbildning 7-9, med inriktning mot teknik, 270 hp.

Så går det till

  • Betygen i kurserna ska vara klara och inrapporterade senast XX juni 2023 för att din reserverade plats ska kunna utnyttjas till höstterminen 2023. Du kan bli bedömd som obehörig innan dess men anmälan kommer att behandlas igen när kurser blir klara och inlagda i Ladok.
  • Om det finns fler sökande än reserverade platser till en viss utbildning görs ett urval baserat på det meritvärde som ges enligt nedanstående information om urvalsgrupper och meritvärdering. Här hittar du antagningsstatistik över tidigare år.
  • Om du inte blir antagen till något program erbjuds du ingen annan plats aktuell termin. Du kan använda din reserverade plats inför kommande terminer.
  • Din reserverade plats kan bara nyttjas vid ett tillfälle och det är när du påbörjat utbildningen som den reserverade platsen är förbrukad.
  • Du måste inte använda din reserverade plats direkt efter avslutad teknisk basutbildning utan du kan spara den till ett annat år. Observera. De som avslutat Tekniskt distansbasår med campusträffar, Tekniskt basår mot högskoleingenjör samt Teknisk basår, termin 2 ha rätt att nyttja reserverad plats till och med antagningsomgång höstterminen 2024. Därefter upphör möjligheten till reserverad plats för nämnda utbildningar.
  • Den som påbörjat en behörighetsgivande utbildning före den 1 juli 2019 och avslutat utbildningen har rätt att nyttja sin reserverade plats dock längst t.o.m. höstterminen 2023.
  • Du kan bara nyttja din reserverade plats till utbildning du anmält dig till enligt instruktion på den här sidan.

Så anmäler du dig

Anmäl dig till de utbildningar på KTH som du vill använda din reserverade plats till senast sista anmälningsdag på antagning.se . Sedan anmäler du att du vill använda din reserverade plats genom att fylla i formuläret nedan.

Anmälan via formuläret är obligatorisk för att kunna vara med och konkurrera i urvalsgrupperna T10, T20 eller T30.

Du ska spara det bekräftelsemail som du får när du anmält dig via nedanstående formulär.

Anmälan öppnar den 15 mars-15 maj.

Urvalsgrupper och meritvärdering

De urvalsgrupper som används för meritvärdering baserat på studier inom teknisk basutbildning är:

T10 - för dig som gått Tekniskt basår, 60 fup, (även distans)
T20 – för dig som gått Tekniskt basår, termin 2
T30 – för dig som gått Tekniskt basår, inriktning högskoleingenjör

Du kan bara konkurrera i en av dessa urvalsgrupper även om du skulle ha läst flera tekniska basutbildningar på KTH. Det är den utbildning som avslutades först som avgör i vilken urvalsgrupp du konkurrerar. Om två utbildningar skulle ha avslutats samtidigt så är det den utbildning du först antogs till som styr urvalsgruppsplacering. Det meritvärde du får från teknisk basutbildning påverkar inte ditt meritvärde från gymnasieutbildning.

Du konkurrerar även i övriga urvalsgrupper du är kvalificerad för som t.ex. urvalgrupper för betyg och högskoleprov. De urvalsgrupper som flest sökande konkurrerar i förutom T10, T20 eller T30 är BII, eftersom teknisk basutbildning räknas som komplettering, och HP. De som är behöriga genom sin gymnasieexamen/slutbetyg deltar i BI.

Observera. Din reserverade plats är förbrukad om du konkurrerar i T10, T20 eller T30 till en utbildning, blir antagen och påbörjar utbildningen. Detta gäller även om du antogs i en annan urvalsgrupp.

Förutom möjlighet till reserverad plats på KTH ger de avklarade kurserna inom Tekniskt basår, 60 fup, och Tekniskt basår, termin 2 även behörighet motsvande gymnasiekurserna Matematik 3c, Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.Kurserna inom teknisk basutbildning med inriktning högskoleingenjör ger behörighet i Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1. När dina betyg från basutbildningen är inrapporterade i Ladok förs de över till antagning.se och blir tillgängliga för alla lärosäten du sökt till.

Frågor om anmälan till reserverad plats

Om du har frågor angående anmälan till reserverad plats eller dina studier, kontakta din studievägledare på det campus du läser:

Studievägledare Sara Sabrie Edzén, KTH Campus

Studievägledare Maria Curtis, KTH Flemingsberg

Studievägledare Eray Ibrahim Bicén, KTH Södertälje

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2023-01-18