Till innehåll på sidan

Reserverad plats efter Teknisk basutbildning

Du som har gått Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2, har en reserverad plats till någon av KTH:s civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar samt till Ämneslärarutbildning 7-9, med inriktning mot teknik, 270 hp om alla kurser är avklarade.

Du som har gått Tekniskt basår, inriktning högskoleingenjör, har en reserverad plats till någon av KTH:s högskoleingenjörsutbildningar samt till Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, 270 hp 7-9, om alla kurser är avklarade.

Reserverad plats

För dem som slutfört Tekniskt basår, 60 fup eller Tekniskt basår, termin 2, 30 fup avsätts minst hälften av de reserverade platserna inom civilingenjörsutbildningarna.

För dem som slutfört Teknisk basår med inriktning mot högskoleingenjör, 50 fup och 10 hp, reserveras platserna inom högskoleingenjörsutbildningarna samt ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9.

Betygen i kurserna ska vara klara och inrapporterade senast 17 juni 2021 för att din reserverade plats ska kunna utnyttjas till höstterminen 2021.

Om det finns fler sökande än reserverade platser till en viss utbildning görs ett urval baserat på sökandens betyg i kurserna i teknisk basutbildning. Antagningsstatistik över tidigare år finns här  (Observera att urvalsgruppen T30 är ny för i år och finns därför inte med i antagningsstatistiken).

Din reserverade plats kan bara nyttjas vid ett tillfälle och det är när du påbörjat utbildningen som den reserverade platsen är förbrukad.

Du måste inte använda din reserverade plats direkt efter avslutad teknisk basutbildning utan du kan spara den till ett annat år.

Du kan bara nyttja din reserverade plats till utbildning du anmält dig till enligt instruktion på den här sidan.

Anmälan

Anmäl dig till de utbildningar på KTH som du vill använda din reserverade plats till senast sista anmälningsdag på antagning.se . Sedan anmäler du att du vill använda din reserverade plats genom att fylla i formuläret nedan.

Anmälan via formuläret är obligatorisk för att kunna vara med och konkurrera i urvalsgrupperna T10, T20 eller T30.

Formuläret för reserverad plats är stängt.

Urvalsgrupper och meritvärdering

De urvalsgrupper som används för meritvärdering baserat på studier inom teknisk basutbildning är:

T10 - för dig som gått Tekniskt basår, 60 fup, (även distans)
T20 – för dig som gått Tekniskt basår, termin 2
T30 – för dig som gått Tekniskt basår, inriktning högskoleingenjör

Du kan bara konkurrera i en av dessa urvalsgrupper även om du skulle ha läst flera tekniska basutbildningar på KTH. Det är den utbildning som avslutades först som avgör i vilken urvalsgrupp du konkurrerar. Om två utbildningar skulle ha avslutats samtidigt så är det den utbildning du först antogs till som styr urvalsgruppsplacering. Det meritvärde du får från teknisk basutbildning påverkar inte ditt meritvärde från gymnasieutbildning.

Du konkurrerar även i övriga urvalsgrupper du är kvalificerad för som t.ex. urvalgrupper för betyg och högskoleprov. De urvalsgrupper som flest sökande konkurrerar i förutom T10, T20 eller T30 är BII, eftersom teknisk basutbildning räknas som komplettering, och HP.

Observera. Din reserverade plats är förbrukad om du konkurrerar i T10, T20 eller T30 till en utbildning, blir antagen och påbörjar utbildningen. Detta gäller även om du antogs i en annan urvalsgrupp.

Förutom möjlighet till reserverad plats på KTH ger de avklarade kurserna inom Tekniskt basår, 60 fup, och Tekniskt basår, termin 2 även behörighet motsvande gymnasiekurserna Matematik 3c, Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.Kurserna inom teknisk basutbildning med inriktning högskoleingenjör ger behörighet i Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1. När dina betyg från basutbildningen är inrapporterade i Ladok förs de över till antagning.se och blir tillgängliga för alla lärosäten du sökt till.

Frågor om anmälan till reserverad plats

Om du har frågor angående anmälan till reserverad plats eller dina studier, kontakta din studievägledare på det campus du läser:

Studievägledare Sara Sabrie Edzén, KTH Campus

Studievägledare Maria Curtis, KTH Flemingsberg

Studievägledare Michelle Eng Medin, KTH Södertälje