Till innehåll på sidan

Reserverad plats till Teknisk kemi vid Mittuniversitetet

Din reserverade plats gäller också till vår gemensamma utbildning med Mittuniversitetet inom Teknisk kemi. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att söka.

Du som har gått Tekniskt basår, 60 fup, eller Tekniskt basår, 30 fup termin 2, vid KTH har en möjlig reserverad plats på civilingenjörsutbildningen Teknisk kemi, Mittuniversitetet – KTH (TTKKA) , om alla kurser är avklarade.

Du läser år 1-3 på Mittuniversitetet, Campus Sundsvall och ditt masterprogram år 4-5 här på KTH. Mittuniversitets antagningsordning gäller för årkurs 1-3. KTH:s antagningsordning gäller för årkurs 4-5.

Anmälan görs på antagning.se  och anmälningskoden för höstterminen 2021 är MIU-G2541. Du behöver också anmäla intresse i formuläret för reserverad plats genom att bekräfta i formuläret att du vill nyttja din reserverade plats till utbildningen.

Formulär för reserverad plats hittar du här

  • Reserverad plats på Mittuniversitet gäller endast till civilingenjörsutbildningen Teknisk kemi, Mittuniversitetet – KTH.
  • Reserverad plats gäller vid ett tillfälle, som kan nyttjas de två efterföljande höstterminerna efter påbörjad basårsutbildning.
  • Din reserverade plats är förverkad när du utnyttjat den och registrerats på sökt utbildning.
  • Den reserverade platsen gäller för dig som läst och är godkänd, senast sista kompletteringsdag, på samtliga kurser inom Tekniskt basår 60 fup eller Tekniskt basår termin 2, 30 fup vid KTH.
  • Villkorad behörighet tillämpas inte för de reserverade platserna.
  • Om antalet sökande med reserverad plats till Teknisk kemi, Mittuniversitetet – KTH är fler än antalet reserverade platser, kommer ett urval att göras. Se urvalskriterier nedan.

För att åberopa reserverad plats ska du göra anmälan via antagning.se  samt fylla i det formulär på KTH:s webb i enlighet med de instruktioner som finns på www.antagning.se respektive på KTH:s webb.

Sent inkommen anmälan och/eller uteblivet formulär om åberopande av reserveras plats hanteras enligt Mittuniversitetets regler för sen anmälan, det vill säga att du som behörig basårsstudent rangordnas likadant som övriga behöriga sökande i datumordning och kan antas i mån av plats.

Fördelning av reserverade platser och urvalskriterier

Om antalet sökande med reserverad plats till civilingenjörsutbildningen Teknisk kemi, Mittuniversitetet – KTH är fler än antalet reserverade platser fördelas först antalet reserverade platser mellan två urvalsgrupper. Urvalsgrupp 1 är platsgarantisökande från Basår/behörighetsgivande utbildning, 60 fup eller Tekniskt baspaket BE, 15 fup vid Mittuniversitetet. Urvalsgrupp 2 är sökande med reserverad plats från Tekniskt basår 60 fup eller Tekniskt basår, termin 2, 30 fup vid KTH.

De reserverade platserna fördelas på de två urvalsgrupperna enligt följande principer.

  1. Om antalet sökande med reserverad plats överstiger hälften av antalet reserverade platser endast för en av urvalsgrupperna så görs ett urval i den gruppen. I den andra urvalsgruppen erbjuds samtliga sökande med reserverad plats en plats på utbildningen.
  2. Om antalet sökande med reserverad plats överstiger hälften av antalet reserverade platser i båda urvalsgrupperna så fördelas de reserverade platserna jämnt mellan de båda grupperna, och ett urval görs i båda grupperna.

I de fall det är ett udda antal reserverade platser till programmet så fördelas de reserverade platserna så att det blir en reserverad plats mer i urvalsgrupp 1 än i urvalsgrupp 2.

Urvalskriterier för sökande med reserverad plats från KTH (urvalsgrupp 2)

Urval görs i första hand baserat på medelbetyget på de två sista kurserna: Matematik för basår II och Fysik för basår II. I andra hand görs urvalet baserat på lottning.