Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Validering

Alternativa meriter som tidigare studier eller yrkeserfarenhet kan ge behörighet till KTH:s utbildningar eller förkorta din utbildning. Begreppen validering och reell kompetens används ofta likvärdigt och innebär en bedömning av individens kunskaper och färdigheter i förhållande till någon av KTH:s utbildningar. Det kan finnas möjlighet på KTH att få ett förhandsbesked angående validering för presumtiva studenter som har för avsikt att studera på KTH.

Reell kompetens för tillträde

Om du saknar formell behörighet men kan styrka att du har förutsättningar att klara studierna kan KTH i vissa fall bevilja undantag eller bevilja reell kompetens. Det innebär att du har skaffat dig de förkunskaper som krävs för att klara studierna på annat sätt än genom de specifika kurser som anges i behörighetskraven.

När du åberopar reell kompetens behöver du styrka dina uppgifter, till exempel med arbetsgivarintyg som beskriver de arbetsuppgifter som är relevanta för att klara utbildningen. Om du saknar sådan dokumentation, men har kunskaper motsvarande en gymnasiekurs som ingår i behörighetskraven, kan du i de flesta fall istället göra så kallad särskild prövning i ämnet och därmed få ett formellt betyg. Kontakta vuxenutbildningen i din kommun om det är aktuellt för dig.  

Läs mer om hur du ansöker om reell kompetens i samband med ansökan till utbildning (antagning.se)

Förhandsbesked om reell kompetens för tillträde

Ett förhandsbesked är en preliminär uppskattning av hur den reella kompetensen kan bedömas mot behörighetskraven. Handläggningstiden för förhandsbesked varierar och beror på flera olika faktorer, unika för varje ärende så var ute i god tid innan anmälan till utbildningen öppnar. Anmäl dig till din utbildning i tid, även om du inte hunnit få ditt förhandsbesked.

För att ansöka om förhandsbesked följer du instruktionerna för reell kompetens i samband med ansökan till högskolan (antagning.se) , men mejlar istället din ansökan och de dokument du vill åberopa till info@kth.se . Skriv ”förhandsbesked för tillträde” i ämnesraden.

Dokument från högskola/universitet i ett annat land

Har du läst i ett annat land kan du läsa om vad som formellt ger grundläggande behörighet till studier på grundnivå respektive avancerad nivå. Länkarna nedan berör kandidat/bachelorprogram (grundnivå) respektive masterprogram (avancerad nivå), men samma principer gäller för all utbildning på respektive nivå.

Apply to bachelor's (universityadmissions.se)

Apply to master's (universityadmissions.se)

För utbildning som ges helt eller delvis på svenska krävs också motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3.

Reell kompetens för tillgodoräknande

Om du har meriter som är relevanta för en utbildning du vill söka till och vill veta om det kan korta utbildningstiden kan det finnas möjlighet att ansöka om förhandsbesked om tillgodoräkning. Du ska då som första steg göra en självskattning av dina kunskaper i jämförelse med programmet genom att läsa igenom programmets utbildningsplan och kursplaner. Dessa hittar du under fliken kurser för respektive program .

Förhandsbesked om tillgodoräknande

Ett förhandsbesked är en preliminär uppskattning av hur den reella kompetensen kan tillgodoräknas. Handläggningstiden varierar även för förhandsbesked om tillgodoräknande och beror på flera olika faktorer så var ute i god tid. Anmäl dig till din utbildning i tid, även om du inte hunnit få ditt förhandsbesked.

KTH:s utbildningar

När du beskriver din kompetens är lärandemålen i utbildnings- och kursplanerna av högsta vikt. Kan du visa att du uppfyller dem är det oviktigt om kunskapen är inhämtad via tidigare studier eller genom yrkeserfarenhet. Beskriv i ett mejl så tydligt du kan i relation till lärandemålen och/eller kursmomenten, vad du kan och hur du lärt dig detta. Mejla det du vill åberopa till info@kth.se . Skriv ”validering för tillgodoräknande” i ämnesraden.

Dokument från högskola/universitet i ett annat land

Ta reda på vad som normalt gäller för akademiska dokument från det land där du studerat. Länkarna nedan berör kandidat/bachelorprogram (grundnivå) respektive Masterprogram (avancerad nivå), men samma principer gäller för all utbildning på grundnivå respektive avancerad nivå.

Apply to bachelor's (universityadmissions.se)

Apply to master's (universityadmissions.se)

Läs mer

Information in English