Till innehåll på sidan

Validering

Tidigare studier eller yrkeserfarenhet kan ge behörighet till KTH:s utbildningar eller förkortad utbildning. Detta görs genom validering, även kallat Recognition of prior learning.

Hos KTH innebär validering en kartläggning och bedömning av individens kunskaper och färdigheter i förhållande till någon av KTH:s utbildningar på grund- eller avancerad nivå. KTH erbjuder även validering för presumtiva studenter, det vill säga för den som har för avsikt att studera på något av KTH:s program och redan har kunskaper som är relevanta för den specifika utbildningens kurser eller moment.

Reell kompetens för tillträde

Om du saknar formell behörighet men kan styrka att du har förutsättningarna att klara studierna kan KTH i vissa fall bevilja undantag eller bedöma att du har så kallad reell kompetens. Reell kompetens innebär att du har skaffat dig förutsättningarna som krävs för att klara studierna på annat sätt än genom just de kurser som anges i behörighetskraven.

När man åberopar reell kompetens måste man kunna styrka sina uppgifter, till exempel med arbetsgivarintyg. Om du saknar sådan dokumentation men har kunskaper motsvarande en gymnasiekurs kan man i de flesta fall genomgå så kallad särskild prövning i ämnet och få ett formellt betyg. Kontakta vuxenutbildningen i din kommun om det är aktuellt för dig.

Läs mer om prövning av reell kompetens

Förhandsbesked om reell kompetens för tillträde

Handläggningstiden varierar och beror på flera olika faktorer, unika för varje ärende. Räkna därför med lång handläggningstid och var ute i god tid. Anmäl dig till din utbildning i tid, även om du inte hunnit få ditt förhandsbesked.

För att ansöka om förhandsbesked följer du instruktionerna för reell kompetens i samband med ansökan till högskolan, men mejlar istället din ansökan och de dokument du vill åberopa till info@kth.se .

Förhandsbesked om tillgodoräkning

Handläggningstiden varierar även för förhandsbesked om tillgodoräkning och beror på flera olika faktorer. Räkna med lång handläggningstid och var ute i god tid. Anmäl dig till din utbildning i tid, även om du inte hunnit få ditt förhandsbesked.

Om du har meriter som är relevanta för en utbildning du vill söka till och vill veta om det kan korta utbildningstiden kan du ansöka om förhandsbesked om tillgodoräkning. Du ska då som första steg göra en självskattning av dina kunskaper i jämförelse med programmet genom att läsa igenom relevant utbildningsplan och kursplaner.

KTH:s utbildningar

När du beskriver din kunskap är lärandemålen i utbildnings- och kursplanerna av högsta vikt. Kan du visa att du uppfyller dem är det oviktigt om kunskapen är inhämtad via tidigare studier eller yrkeserfarenhet. Beskriv i ett brev så tydligt du kan i relation till lärandemålen och/eller kursmomenten vad du kan och hur du lärt dig detta. Har du dokument som styrker det du kan ska du referera till dessa. Det är ämnesexperter som ska bedöma din kunskap, så tänk på att de är för dem du skriver. Mejla ditt brev och de dokument du vill åberopa till info@kth.se . Skriv ”Validering” i ämnesraden.
När din ansökan och självskattning inkommit till KTH, kan du i vissa fall anmodas att som nästa steg besvara ett frågebatteri för det program du är intresserad av.

Dokument från högskola/universitet i ett annat land

Ta reda på vad som gäller för akademiska dokument från det land där du studerat. Länkarna nedan berör kandidat/bachelorprogram respektive Masterpogram, men samma principer gäller för all utbildning på grundnivå respektive avancerad nivå.

Apply to bachelor's (universityadmissions.se)

Apply to master's (universityadmissions.se)

Läs mer

Information in English