Behörighet till KTH:s utbildningar på grundnivå och förberedande nivå

För att bli antagen till KTH behöver du uppfylla den behörighet som krävs för utbildningen som du vill läsa. Behörighet innebär vilka förkunskaper som behövs för att klara utbildningen. Behörigheten delas in i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten är samma för alla utbildningar på grundnivå och förberedande nivå. De särskilda behörighetskraven varierar beroende på utbildning.

Grundläggande behörighet

Till alla utbildningar på grundnivå och förberedande nivå krävs grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet uppfylls genom svensk eller utländsk gymnasieutbildning, gymnasial vuxenutbildning, studier på Folkhögskola eller motsvarande förkunskaper.

Läs mer om grundläggande behörighet på www.antagning.se

Särskild behörighet

För KTHs program, förutbildningar och fristående kurser finns även krav på särskild behörighet. Information om vilken särskild behörighet som krävs finns nedan och på respektive utbildningssida på www.kth.se.

Särskild behörighet till KTH:s utbildningsprogram

För särskild behörighet krävs lägst betyget E eller Godkänt i varje kurs nedan.

Arkitektutbildning, 300 hp; Matematik 3b eller 3c / Matematik C, Naturkunskap 2/ Naturkunskap B
eller Fysik 1/ Fysik A och Kemi 1/ Kemi A, Samhällskunskap 1/ Samhällskunskap A

Civilingenjörsutbildning, 300 hp; Fysik 2/ Fysik B, Matematik 4/ Matematik E, Kemi 1/ Kemi A

Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp; Fysik 2/ Fysik B, Matematik 3c/ Matematik D, Kemi 1/ Kemi A

Kandidatutbildning i Fastighet och finans, 180 hp; Matematik 3c/ Matematik D, Fysik 1/ Fysik A
och Kemi 1/ Kemi A eller Naturkunskap 2/ Naturkunskap B

Kandidatutbildning i Fastighetsutveckling och fastighetsförmedling, 180 hp; Matematik 3c/ Matematik D, Fysik 1/ Fysik A och Kemi 1/ Kemi A eller Naturkunskap 2/ Naturkunskap B

Kandidatutbildning i Informations- och kommunikationsteknik, 180 hp; Matematik 4/
Matematik E, Fysik 2/ Fysik B, Engelska 6/ Engelska B

Högskoleutbildning i byggproduktion, 120 hp; Matematik 3b eller 3c/ Matematik C, Naturkunskap 2/ Naturkunskap B eller Fysik 1/ Fysik A och Kemi 1/ Kemi A, Samhällskunskap 1/ Samhällskunskap A

Särskild behörighet till teknisk förutbildning

Tekniskt basår, 60 hp; Matematik 2/ Matematik B

Tekniskt basår, termin 2, 30 hp; Matematik 3c eller Matematik 3b/ Matematik C, Kemi 1/ Kemi A, Fysik 1/ Fysik A

Behörighet till Senare del av program

Utöver grundläggande behörighet och särskild behörighet till termin 1 behöver du även uppfylla särskild behörighet till senare del av program.

Anmälan till Senare del av program

Reell kompetens

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om att bli behörig genom reell kompetens.

Reell kompetens - en möjlighet att bli behörig

Dokumentation

Alla dokument som styrker din behörighet till utbildningen ska laddas upp på antagning.se senast sista kompletteringsdag.

Läs mer om hur du laddar upp dokument

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp