Behörighet till KTH:s utbildningar

För att bli antagen till KTH behöver du uppfylla den behörighet som krävs för utbildningen som du vill läsa. Behörighet innebär vilka förkunskaper som behövs för att klara utbildningen.

Behörigheten delas in i grundläggande behörighet och särskild behörighet.

 • Grundläggande behörighet: samma för alla utbildningar på grund- och förberedande nivå
 • Särskild behörighet: varierar beroende på utbildning

Grundläggande behörighet

Till alla utbildningar på grundnivå och förberedande nivå krävs grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet uppfylls genom svensk eller utländsk gymnasieutbildning, gymnasial vuxenutbildning, studier på Folkhögskola eller motsvarande förkunskaper. Observera att för utbildning som har engelska som enda undervisningsspråk krävs inte svenska.

Läs mer om grundläggande behörighet på www.antagning.se

Särskild behörighet

För KTH:s program, förutbildningar och fristående kurser finns även krav på särskild behörighet. Information om vilken särskild behörighet som krävs finns nedan och på respektive utbildningssida .

Särskild behörighet till KTH:s utbildningsprogram

För särskild behörighet krävs lägst betyget E eller Godkänt i varje kurs nedan.

 • Arkitektutbildning 300 hp:
  Matematik 3b eller 3c / Matematik C, Naturkunskap 2 / Naturkunskap B eller Fysik 1 / Fysik A och Kemi 1 / Kemi A, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 / Samhällskunskap A
 • Civilingenjörsutbildning 300 hp:
  Fysik 2 / Fysik B, Matematik 4 / Matematik E, Kemi 1 / Kemi A
 • Högskoleingenjörsutbildning 180 hp:
  Fysik 2 / Fysik B, Matematik 3c / Matematik D, Kemi 1 / Kemi A
 • Kandidatutbildning i Fastighet och finans 180 hp:
  Matematik 3c / Matematik D, Fysik 1a eller 1b1 + 1b2 / Fysik A och Kemi 1 / Kemi A eller, som ersättning för kurserna i fysik och kemi, Naturkunskap 2 / Naturkunskap B
 • Kandidatutbildning i Fastighetsutveckling och fastighetsförmedling 180 hp:
  Matematik 3c / Matematik D, Fysik 1a eller 1b1 + 1b2 / Fysik A och Kemi 1 / Kemi A eller, som ersättning för kurserna i fysik och kemi, Naturkunskap 2 / Naturkunskap B
 • Kandidatutbildning i Informations- och kommunikationsteknik 180 hp:
  Matematik 4 / Matematik E, Fysik 2 / Fysik B, Engelska 6 / Engelska B
 • Högskoleutbildning i Byggproduktion 120 hp:
  Matematik 3b eller 3c / Matematik C, Naturkunskap 2 / Naturkunskap B och Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 / Samhällskunskap A. Naturkunskap 2/Naturkunskap B kan ersättas av Fysik 1a eller 1b1 + 1b2 / Fysik A och Kemi 1 / Kemi A,

Särskild behörighet till teknisk förutbildning

 • Tekniskt basår 60 hp:
  Matematik 2 / Matematik B
 • Tekniskt basår, termin 2, 30 hp:
  Matematik 3c eller Matematik 3b / Matematik C, Kemi 1 / Kemi A, Fysik 1 / Fysik A

Behörighet till Senare del av program

Utöver grundläggande behörighet och särskild behörighet till termin 1 behöver du även uppfylla särskild behörighet till senare del av program.

Anmälan till Senare del av program

Reell kompetens

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om att bli behörig genom reell kompetens.

Reell kompetens - en möjlighet att bli behörig

Dokumentation

Alla dokument som styrker din behörighet till utbildningen ska laddas upp på antagning.se senast sista kompletteringsdag.

Läs mer om hur du laddar upp dokument

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:admissions@kth.se
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2018-10-03