Till innehåll på sidan

Senare del av program

Du som har studerat minst ett år på högskola eller universitet och vill byta program har möjlighet att anmäla dig till senare del av program och fortsätta dina studier på KTH från och med år två eller tre.

Så anmäler du dig

Endast program med lediga platser i år två eller år tre har antagning till senare del. De program som tar emot sökande till senare del publiceras på antagning.se  i mars varje år. Sista anmälningsdag är normalt 15 april.

Anmälan

Anmälan till senare del av kandidat-, civil- och högskoleingenjörsprogram på KTH kommer att vara öppen på antagning.se  15 mars- 15 april 2024.

Är du intresserad av ett program kan du anmäla dig till både ett helt program och även till senare del av programmet. Observera att det är två olika anmälningsalternativ med olika anmälningskoder. Notera också att sista dag för att ladda upp dokument (se mer information nedan) är 6 maj 2024.

För att vara behörig till senare del av program behöver du ha grundläggande behörighet och särskild behörighet till årskurs 1 på programmet.

Mer om behörighet till senare del

Dokumentation

En fullständig anmälan är en förutsättning för att programmen ska kunna göra en bedömning och fatta beslut om behörighet. Nedan finner du en lista över vilka dokument du behöver ladda upp senast den 6 maj för att din anmälan ska bli fullständig.

Följande dokument ska laddas upp på antagning.se eller skickas per post till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

  1. Dokument som styrker grundläggande behörighet och den särskilda behörigheten till årskurs 1 på utbildningen. Betyg från svenska gymnasieskolor från 1999 och framåt finns ofta i betygsdatabasen och hämtas automatiskt upp därifrån när du anmält dig. Du ansvarar själv för att kontrollera om betyget förts över. Äldre svenska gymnasiebetyg, betyg från kommunal vuxenutbildning och utländska gymnasiebetyg måste laddas upp.
  2. Dokument som styrker dina akademiska meriter från universitet eller högskola; studiemeritförteckning och/eller examensbevis. Meriter från svenska högskolor som registrerats i Ladok hämtas upp automatiskt när du gjort en anmälan. Vänligen observera att KTH inte ansvarar för om andra svenska lärosäten missar att registrera dina meriter i tid eller gör det felaktigt.
  3. Kursplaner från tidigare och pågående akademisk utbildning. Kursplanen ska innehålla kursens kurskod. Om kursplaner saknas kan inte någon bedömning av de kurser du tidigare läst göras och du kommer därmed inte uppfylla den särskilda behörigheten. En kursplan ska ha motsvarande innehåll som i detta exempel: Kursplan KE1140 (HT 2022 – ) . Du behöver inte skicka in kursplaner för kurser du har läst på KTH.
  4. Bedömning av utländsk högskoleutbildning från UHR , i form av individuellt utlåtande eller beskrivning över din utbildning, om sådan finns. 

Tillgodoräknande av tidigare studier

Den bedömning av dina tidigare högskolestudier som görs i handläggningen av din ansökan, är inte ett beslut om tillgodoräknande. Tillgodoräknande görs endast för den som är student på KTH.

Mer om tillgodoräknande av tidigare studier på KTH