Till innehåll på sidan

Tillgodoräknande av kurs

Du som är antagen till ett utbildningsprogram ska läsa enligt utbildningsprogrammets utbildningsplan. Om du anser att du genom tidigare studier vid svensk högskola eller utländskt lärosäte eller genom yrkesverksamhet har meriter som motsvarar innehållet i din nuvarande utbildning kan du ansöka om tillgodoräknande.

Du ska vara antagen till och bedriva studier vid KTH för att du ska få ett beslut om tillgodoräknande. Om du som student ansöker om tillgodoräknande ska KTH pröva om din tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan tillgodoräknas. Den som är grundutbildningsansvarig för din utbildning beslutar om tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå. Beslut om tillgodoräknande av hel kurs kan delegeras till programansvarig och beslut om del av kurs kan delegeras till examinator.

Ett beviljat tillgodoräknande kan i vissa fall innebära att du under en period inte uppfyller kraven för att erhålla fullt studiemedel. Ett avslagsbeslut om tillgodoräknande kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

För mer information om hur du ansöker om tillgodoräknande och hur det eventuellt kan påverka dina fortsatta studier, kontakta studievägledare eller internationell koordinator, om du varit utbytesstudent, eller motsvarande för ditt utbildningsprogram.

Kurser inom program

Blankett (PDF): Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs (grundnivå och avancerad nivå)

Blankett (Word): Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs (grundnivå och avancerad nivå)

Innehållsansvarig:examen@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-06-29